Transició energètica: Una oportunitat única per a Menorca

Josep Juaneda, conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

30/03/2022

El passat dijous dia 24 vaig assistir a les jornades de transició energètica organitzades pel Secretariat de la iniciativa Clean Energy for EU Islands, impulsat per la Comissió Europea, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i l'IDAE.

A la primera sessió de les jornades es van presentar les línies estratègiques per a la transició energètica de les Illes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a càrrec del Director General de l'IDAE, el senyor Joan Groizard, i a continuació es va presentar l'Estratègia Illes Balears 100% sostenible: Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), a càrrec del Director General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears, el senyor Pep Malagrava.

Una vegada escoltades les dues ponències ens podem reafirmar que esteim davant una oportunitat única per transformar el nostre model social, econòmic i sobretot energètic de Menorca, la qual cosa es fa imprescindible per fer front al canvi climàtic, per minimitzar les emissions d'efecte hivernacle i, ara també, per no dependre del context geopolític de cada moment.

És una oportunitat per apostar per un model econòmic basat el creixement de les noves tecnologies, en la digitalització i en la indústria de les energies renovables, que com a conseqüència representarà un augment de l'activitat professional de les pimes i autònoms.

Aquest nou escenari que es dibuixa també és una oportunitat per al futur dels i les joves de Menorca. És un moment clau per garantir un futur professional per a les persones joves a Menorca, tenim la possibilitat de fer possible que els joves puguin projectar el seu futur a Menorca amb un futur professional de qualitat.

Al mateix temps, és el moment de garantir la formació acadèmica i professional orientada a les sortides laborals que necessita aquest nou model.

Demanam una regulació específica per Menorca per permetre una prova de Mercat Local d'energia.

El full de ruta per a la descarbonització de l'economia de Menorca, Estratègia Menorca 2030, aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca l'any 2019, contempla en l'horitzó 2030 que la cobertura de la demanda elèctrica de l'illa ha de ser amb un 85% d'energia d'origen renovable i que, per l'assoliment d'aquest objectiu, s'ha de tenir present la progressiva electrificació del transport amb el consegüent increment de la demanda d'electricitat, factor que ha de ser considerat en els plans sectorials i la planificació del desenvolupament de les xarxes de transport i distribució.

Necessitam una regulació que permeti integrar les interaccions entre tots aquests sistemes i que permeti les retribucions econòmiques a tots els actors per arribar a la finalitat última: tenir una energia més barata per al consumidor final.

Per aquest motiu demanam una regulació específica per fer possible l'execució dels fons europeus destinats a la transició energètica de forma coherent amb l'estratègia Menorca 2030.

Transició energètica i model territorial

La transició energètica no ha de quedar al marge de la planificació territorial de Menorca, sens dubte és imprescindible mantenir una coherència entre el model social, econòmic, energètic i territorial, només així serà possible una vertadera transformació i progrés per Menorca. En aquest sentit, com a societat esteim fent els deures, ja que comptam amb una eina de planificació territorial que permet tenir l'illa zonificada per a la distribució de les instal·lacions de generació d'energia, una tasca que ha facilitat la promoció de diferents iniciatives privades per executar projectes d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques.

El paper de l'administració

L'arribada dels fons europeus pot ser una oportunitat única si l'administració local té els recursos humans i materials necessaris per canalitzar i executar els fons.

Actualment, la normativa estatal limita la contractació de personal públic que esdevé imprescindible per tenir una administració enfortida en aquest moment tan transcendental pel desenvolupament econòmic, social i energètic de Menorca.

Per aquest motiu, demanam a l'estat que modifiqui les normatives actuals que dificultin la contractació de personal professional i especialitzat per fer front a la gestió dels fons europeus.

L'administració local i insular de Menorca ha d'estar a l'altura de les circumstàncies del moment que vivim, ha de ser capaç d'establir vincles amb el sector privat i social perquè aquest nou escenari també requereix un canvi en el model de gestió dels recursos públics.

Notícies relacionades

Camins públics, ponts públics

Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

La veu ben alta i clara

Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit