Llei estatal d’habitatge: necessitam més valentia

Josep Castells, portaveu de Més per Menorca al Parlament

20/02/2022

És evident que l'habitatge és un tema que de cada vegada preocupa més als ciutadans de Menorca. Llogar o comprar un pis o una casa a l'illa és cada dia més car i més difícil. En aquest difícil escenari, és necessari que les administracions impulsin noves mesures que permetin a tothom poder tenir un habitatge digne. Em sembla, però, que fins ara no s'està fent prou per revertir el problema.

La setmana passada, el Govern d'Espanya va aprovar el projecte de llei estatal d'habitatge, que ara haurà de començar la seva tramitació parlamentària. Si bé s'han posat moltes esperances en aquesta llei, em veig obligat a mostrar els meus dubtes: no crec que aquesta llei serveixi per solucionar les dificultats per trobar un habitatge digne, cal ser més ambiciosos per abordar aquesta qüestió.

La mesura que suposadament serà més important d'aquesta futura llei és la limitació dels preus dels lloguers d'aquelles zones que es considerin tensionades (és a dir, amb uns preus excessivament alts de lloguer). Ara bé, així com s'ha plantejat, aquesta mesura serà insuficient. Primerament, perquè posa unes condicions molt exigents per declarar un poble o ciutat com a zona tensionada. En segon lloc, perquè només es podran reduir els preus dels immobles que siguin propietat de grans tenidors (és a dir, empreses que posseeixen més de deu immobles). A més, aquesta mesura no es podrà aplicar fins devuit mesos després que s’hagi aprovat la llei: si sumam aquests devuit mesos als mesos que durarà la seva tramitació parlamentària, hem de comptar que no es podrà aplicar aquesta mesura fins d'aquí a dos anys. Aquest és un retard injustificable davant una situació d'emergència total!

Tot açò contrasta amb una proposta que va formular ja fa uns mesos Més per Menorca (MxMe) al Parlament de les Illes Balears. La proposta de MxMe consistia a introduir a la legislació autonòmica un règim de limitació dels preus del lloguer més ambiciosa que la que proposa el Govern d’Espanya: els requisits per declarar una zona tensionada no eren tan exigents i la seva aplicació era més àgil. De fet, la proposta de MxMe estava inspirada en una llei catalana aprovada ja fa un any i mig que ha demostrat tenir bons resultats, per exemple, a l’àrea metropolitana de Barcelona. L’aplicació d’aquesta llei ha permès contenir els preus del lloguer a la vegada que permet als propietaris llogar els seus habitatges a un preu raonable, ja que el preu màxim es determina en base a una sèrie de paràmetres de qualitat que fa que el rendiment que n’obté el propietari es correspongui amb el valor del seu immoble.

Desgraciadament, el Parlament de les Illes Balears va rebutjar la proposta de Més per Menorca per regular de manera efectiva els preus dels lloguers. Ho van rebutjar els partits de dretes, cosa que no ens va sorprendre, però també la van rebutjar el PSOE i Unides Podem, que van considerar que era millor esperar que el Govern d'Espanya aprovés aquesta llei. Han passat quatre mesos i de moment encara hi queda per veure aprovada (i aplicada) aquesta llei estatal d'habitatge. Tanmateix, des de Més per Menorca continuarem insistint en propostes per avançar cap al dret a un habitatge digne per a tothom. Necessitam més valentia i és urgent.

Notícies relacionades

A Menorca millor en bus

Montse Morlà, consellera de Mobilitat del Consell Insular de Menorca

Llatzeret, epicentre del coneixement

Josep Juaneda, conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera