Dos estius sense poder nedar a la piscina municipal

05/08/2021
Es Mercadal Es Mercadal

El passat 8 de juliol es va inaugurar la piscina municipal des Mercadal, però encara no sabem quan es podrà emprar. Dos dies abans de la inauguració els tècnics municipals van anar a fer la inspecció per tramitar el final d'obra i van trobar diverses deficiències. Uns dies més tard, es detecten taques d'òxid al fons de la piscina. La persona contractada provisionalment per dur el manteniment fins que es faci el concurs de gestió les intenta treure amb la piscina plena i no li és possible.

Dia 19 de juliol es comença a buidar d'aigua per 4a vegada. El batle decideix fer-ho sense cap informe tècnic previ que ho avali i sense saber quines responsabilitats hauran d'assumir les empreses que han participat en la construcció de la piscina i que poden ser les causants d'aquestes taques d'òxid. De moment, tots els costos els està assumint l'Ajuntament. Tant abans de la inauguració com després, el personal de la brigada municipal ha estat fent feina de forma continuada a la piscina. No només per aprendre el seu funcionament, com diu el batle, sinó també per dur a terme feines de neteja i reparació dels desperfectes.

En el darrer ple, el batle va dir que en cap moment havien posat una data d'obertura i açò no és cert. Des que es va decidir que el Club Piscina Mercadal s'encarregaria de la piscina fins que es pugui adjudicar la seva gestió per concurs, s'han anat ajornant les dates d'obertura. En un primer moment se'ls va dir que per damunt Sant Joan, quan va passar el juny se'ls va dir que després de la inauguració, i ara ja avançat el mes d'agost. Açò ha provocat que el Club Piscina Mercadal hagués enunciat l'oferta de cursos des de la segona quinzena de juliol i després a partir del mes d'agost. Posteriorment ha hagut de comunicar que de moment aquests cursos no es poden fer perquè les instal·lacions no estan disponibles. A més, aquesta entitat té previst personal des de principis de temporada que està esperant poder començar a fer feina i que veu que cada vegada es va endarrerint la seva contractació.

Des de l'Entesa volem que la nova piscina municipal s'obri el més prest possible amb totes les garanties de seguretat i salut. Però pensam que la seva construcció no s'ha tramitat correctament, amb diferents fases i contractes successius que fan difícil demanar responsabilitats a una empresa de deficiències sobre una part que ha construït una altra. També ens sembla que l'equip tècnic responsable de les obres no està assumint les seves responsabilitats i que potser no s'han coordinat de forma correcta les diferents fases. Després apareixen unes taques d'òxid al fons de la piscina i qui ho ha de resoldre és l'Ajuntament, sense cap assumpció de responsabilitats per part d'empreses i equip tècnic, quan l'obra no està del tot acabada.

S'ha de recordar que aquesta nova piscina havia d'estar en funcionament fa més d'un any. De moment, en data de 3 d'agost, encara està buida, sense final d'obra, sense llicència d'activitats, i sense poder-se obrir al públic. Aquest és el resultat d'una mala gestió i d'una manera de fer les coses que des de l'Entesa no compartim.

 

Regidores i regidors de l'Entesa des Mercadal i Fornells

Notícies relacionades