Herències en vida: El temps i el sentit comú ens donen la raó

Miquel Àngel Maria, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

20/06/2021

Aquesta setmana hem sabut que un senador mallorquí del PSOE ha presentat una esmena al projecte de llei estatal de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal per salvar la continuïtat de les herències en vida a les Illes Balears, tal i com es venen realitzant fins ara en el marc del nostre dret civil propi.

La notícia és molt positiva, perquè esvaeix els dubtes que diverses veus del PSOE, i també d’Unides Podem, havien sembrat davant la proposta que sempre hem defensat des de Més per Menorca, tant al Consell Insular com al Parlament de les Illes Balears: que la lluita contra el frau fiscal no pot suposar una penalització sistemàtica i permanent de les herències en vida en el cas que el successor vengui el patrimoni heretat.

De fet, l’esmena presentada ara al Senat recull la idea que va proposar fa uns mesos Més per Menorca i que fou aprovada al Ple del Consell Insular: que si una persona rep una herència en vida i vol vendre el patrimoni heretat, es penalitzi la venda només durant un temps —es proposen cinc anys—, és a dir, que durant aquest temps no pugui gaudir dels beneficis fiscals de les herències en vida, i per tant hagi de tributar com una donació. A partir d’aquests cinc anys, es podrà vendre lliurement. També vam proposar que aquesta limitació no tingués caràcter retroactiu per a les herències en vida realitzades abans de l’aprovació de la nova llei, cosa que també recull l’esmena presentada ara al Senat.

Val a dir que des de Més per Menorca érem partidaris de l’eliminació de l’article 36 de la llei que ara es discuteix, i que l’evitació fiscal que pot suposar la venda primerenca dels béns rebuts a través d’una herència en vida es resolgués per una altra via, no amb una penalització legal permanent de la venda dels béns heretats en vida, perquè entenem que açò desnaturalitza aquesta figura del nostre dret civil. Però com que érem conscients que aquesta proposta podia no tenir el suport de tots els grups, i el que volíem era arribar a un acord per resoldre aquest problema, ja vam incloure a la nostra proposta al Consell una alternativa, que és exactament la que ara el PSOE ha presentat al Senat. Benvinguts, idò, al club del sentit comú.

Hi ha, però, un altre problema que aquesta modificació legal no resol.

La proposta que vam presentar al Consell Insular de Menorca tenia cinc punts, i no n’hi va haver cap que s’aprovàs per unanimitat. L’únic grup que va votar a favor de tots ells va ser Més per Menorca. Unides Podem es va abstenir a tots, i els altres grups —PSOE, PP i Cs— van votar de manera distinta als diferents punts. Tanmateix, aquesta  geometria variable dels vots va fer que, d’una o altra manera, s’aprovassin els cinc punts de la proposta.

Al cinquè punt, esmenat pel PP, s’insta el Ministeri d’Hisenda, el Govern de les Illes Balears i l’Agència Tributària de les Illes Balears a respectar la integritat de la institució dels pactes successoris pel que fa a la transmissió d’empreses, perquè fins ara l’ATIB fa una interpretació sui generis de l’aplicació del dret civil propi i de la llei de l’impost del patrimoni , penalitzant els venedors d’aquestes petites empreses heretades en vida.

La resolució d’aquest problema no depèn tant de com quedi la llei de prevenció del frau fiscal, sinó dels criteris d’actuació de la Conselleria d’Hisenda del Govern de les Illes Balears i de l’ATIB. Esperem, per tant, que ara que el PSOE s’ha avingut a trobar una solució per garantir la continuïtat de les herències en vida que contempla el dret civil balear, apliqui el mateix criteri des del Govern de les Illes Balears per a la transmissió de les empreses familiars.

Notícies relacionades