Objectiu: reduir la contaminació lumínica i el consum energètic

Francesca Gomis - Consellera de Mobilitat

21/03/2021

[Article publicat al Diari Menorca el 18 de març de 2021]

Des del Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca sempre treballam a partir dels principis de màxima seguretat per als usuaris de les vies menorquines, però també de màxima implicació i coherència amb l'Estratègia Menorca 2030 que aposta per una reducció progressiva de les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades de la nostra activitat així com assolir una major eficiència energètica.

Per aquest motiu, treballam en la revisió de l’enllumenat de carreteres per tal de millorar la seva eficiència i reduir així la contaminació lumínica, seguint estrictament el compliment de la normativa vigent.

El departament fa feina en aquesta línia conjuntament amb l'Oficina de l'Energia Menorca 2030 des de fa gairebé un any. El punt de partida fou l'inventari detallat de tot l'enllumenat públic exterior de l'illa, del qual disposa el Departament de Medi Ambient. En conseqüència, el passat 2020 vam realitzar entre ambdós departaments una anàlisi de tots els consums derivats dels enllumenats de carreteres, estudiant tots els trams i revisant el seu estat. La informació recollida ha permès concretar propostes per a la reducció de la contaminació lumínica, augmentar l'eficiència energètica i reducció del consum energètic, i de retruc, la reducció econòmica de la factura.

Observant el 2020 hi ha diversos exemples d'actuacions dutes a terme per a la millora de les línies d'enllumenat: n'és el cas de la rotonda de Malbúger o el túnel de Ferreries a la Me-1. A més, també tenim estudiats diversos projectes de millora en altres punts dels enllumenats necessaris en trams com les línies associades a la rotonda de La Salle a Maó o la rotonda d'entrada a Es Migjorn Gran, per tal de poder realitzar pròximament la seva execució.

Tots aquests projectes ja preveuen la substitució de sistemes d'enllumenat obsolets i ineficients, per tecnologia LED, regulació de flux i nivells lumínics adequats a les necessitats i a la normativa vigent.

Actualment, des del Departament de Mobilitat ja estam treballant en nous estudis lumínics, centrats en els trams amb major consum energètic, per tal de poder després fer més actuacions durant el 2021 i així complir amb el nostre objectiu: reduir la contaminació lumínica i el consum energètic de les vies menorquines.

Notícies relacionades