Una proposta per fer arribar l’Ingrés Mínim Vital als que més ho necessiten

Patrícia Font i Marbán, diputada de Més per Menorca

28/01/2021

[Article publicat al Diari Menorca el 27 de gener de 2021]

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una de les mesures ‘estrella’ que va impulsar el Govern de l’Estat el maig del 2020 per donar resposta als més vulnerables davant l’emergència social provocada per la crisi de la COVID-19. Més per Menorca sempre hem estat al costat dels que més pateixen, per la qual cosa ens vam interessar en el funcionament de l’IMV i vam formular una sèrie de preguntes al Govern de l’Estat per tenir dades sobre la qüestió. La resposta ha estat francament decebedora. De les 24.494 sol·licituds per rebre l’Ingrés Mínim Vital a les Illes Balears presentades fins al 16 d’octubre, només se n’han resolt 6.974, el que representa un 28,47% del total. I, el que és més preocupant, només se n’han resolt favorablement 1.276, el que representa un 5,2% de les sol·licituds presentades. En resum, tot i les bones intencions, l’efectivitat d’aquesta mesura és més que qüestionable.

Per altra banda, volem denunciar que a hores d’ara tampoc no es pot sol·licitar la Renda Social Garantida (RESOGA) del Govern de les Illes -una prestació molt similar a l’IMV que es va posar en marxa el 2016- sense haver demanat primer l’Ingrés Mínim Vital, per la qual cosa poden arribar a passar quatre mesos des que es demana un ajut fins que el ciutadà rep els doblers. Aquests elements, doncs, demostren que cal una reformulació de l’Ingrés Mínim Vital per complir amb el seu objectiu: no deixar ningú sense cap ingrés econòmic.

A més, cal destacar que les Illes Balears, tot i que són la regió de l’Estat més afectada per la crisi de la COVID-19 (i una de les més afectades de tota la Unió Europea) a causa de l’excessiva dependència del sector turístic, el cost de vida a l’arxipèlag és molt més elevat que a altres punts de l’estat. Pel que fa a l’habitatge, les Illes Balears segueixen essent la segona comunitat autònoma amb el preu de lloguer més alt de tot l’Estat, només superada per Madrid. Aquesta disparitat en els preus del cost de vida, doncs, fa necessari adaptar l’import de la prestació al cost de vida del territori dels beneficiaris de la prestació.

Per tots aquests motius, i des de l’esperit constructiu que caracteritza Més per Menorca, la setmana passada vam registrar al Parlament de les Illes Balears una iniciativa amb diferents punts per tal de millorar el funcionament de l’IMV: demanam que es revisin els requisits per accedir a l’IMV per tal que arribi a tots aquells que la necessitin; que es transfereixi la gestió d’aquesta prestació al Govern de les Illes Balears per tal de poder-la coordinar millor amb la Renda Social Garantida; i, finalment, que s’adapti l’import de l’IMV al cost de vida de cada territori. En un altre ordre de coses, també sol·licitam que, mensualment, el Govern de l’Estat faci públiques les dades sobre la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital (sol·licituds vàlides, sol·licituds resoltes i sol·licituds resoltes favorablement) de forma desglossada per illes: actualment és impossible saber quantes d’aquestes sol·licituds s’han formulat, per exemple, a Menorca, ja que les dades només s’agrupen per províncies.

Finalment, volem aprofitar per agrair a la diputada d’Esquerra Republicana Marta Rosique, la diputada més jove del Congrés dels Diputats, perquè és a través d’ella que vam formular les preguntes al Govern de l’Estat que ens han permès conèixer totes les dades que hem exposat.

Notícies relacionades

El monòlit franquista de l’Esplanada de Maó, assignatura pendent

Miquel Àngel Maria, conseller de Més per Menorca / Antoni Carrillos, coordinador de Memòria Democràtica d'Ara Maó