Convocatòria d’ajudes per als centres de la xarxa complementària d’educació infantil

Els beneficiaris rebran 2.000 € per cada unitat en funcionament.

01/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

S’obre una convocatòria d’ajuts destinats al sosteniment dels centres que formen part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears amb l’objectiu de contribuir a les despeses de funcionament, manteniment, conservació i de personal. Els beneficiaris rebran 2.000 € per cada unitat que estava en funcionament en data del 14 de març del 2020.

  • Beneficiaris: titulars de centres de la xarxa complementària.

  • Import de la convocatòria: 420.000 €

  • Sol·licituds: s’hauran de presentar d’acord amb el model de l’annex 2 entre el 2 i el 16 de juliol del 2020.

  • El termini per resoldre els expedients és de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

  • L’entitat subvencionada s’haurà de justificar seguint el model de l’annex 4 de la convocatòria. Aquest document s’haurà de presentar en els deu dies naturals des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució de concessió.

  • La convocatòria també estableix requisits i obligacions de les entitats beneficiàries.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.