Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Es crea una nova convocatòria d’ajuts per a autònoms afectats per la COVID a costa de retallar una convocatòria destinada a finançar les despeses derivades de la contractació de dones víctimes de violència masclista.

27/05/2020

Es modifiquen les següents convocatòries previstes al Pla Estratègic de Subvencions de les Illes Balears 2018-2020:

 

Foment de l'ocupació, la seguretat, el desenvolupament econòmic i l'orientació laboral

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Es crea aquesta nova convocatòria, amb un import de 8 milions d’euros per al 2020, que consisteix en ajuts per mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19.

 

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Aquesta convocatòria, destinada a finançar les despeses derivades del cost salarial de contractar dones víctimes de violència masclista desocupades, queda modificada, atès que passa d’un import de 9,29 milions d’euros a 1,2 milions d’euros. D’acord amb el caràcter pluriennal d’aquesta convocatòria, l’import queda dividit de la següent forma:

  • 2020: 1.000.000 €

  • 2021: 200.000 €

 

Foment de la formació professional

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Aquesta convocatòria consisteix en ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema educatiu, que poden dur a terme corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d'economia social. De caràcter pluriennal, inicialment estava convocada per als exercicis 2018 i 2019 i es passa al 2020 i 2021. No s’altera l’import de la convocatòria, de 1.897.500 €, repartits equitativament entre les dues anualitats.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.