Subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització

El FOGAIBA obre dues convocatòries per un import total de 400.000 €.

23/05/2020

Subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l’any 2020

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
 • Import de la convocatòria: 150.000 €, amb fons de l’ITS de l’any 2019

 • Termini de presentació de sol·licituds: 15 de juliol del 2020

 • Poden ser subvencionables les activitats que s’efectuin en execució del Pla de cooperació a partir del 14 de març del 2020, com ara:

  • Organitzacio? i participacio? en fires, congressos, seminaris, jornades te?cniques, esdeveniments, actes de promocio? i activitats similars de relacions pu?bliques.

  • Informacio? i publicitat en revistes especialitzades, tanques publicita?ries i mitjans de comunicacio? (premsa, ra?dio i televisio?).

  • Edicio? de material divulgatiu, amb promocio? de coneixements cienti?fics i te?cnics dels productes (pa?gina web, fulls informatius...).

  • Creacio? de llocs web d'informacio? i promocio? de la venda.

  • Accions de divulgacio?, informacio? i promocio? de la venda en xarxes socials. • Accions de millora de la imatge de productes.

 • La intensitat de l’ajut és del 70% de les despeses elegibles i l’ajuda màxima serà de 25.000 € per beneficiari.

 • La resolució també recull una sèrie d’obligacions dels beneficiaris, així com condicions per a la justificació i pagament de les ajudes.

 

Subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària l’any 2020

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
 • Import de la convocatòria: 250.000 €, amb fons de l’ITS de l’any 2019

 • Termini de presentació de sol·licituds: 23 de juny del 2020

 • Poden ser subvencionables les activitats que s’efectuin en execució del Pla de cooperació a partir del 14 de març del 2020 que es facin per crear i desenvolupar cadenes de distribució curtes de comercialització de venda directament al domicili del consumidor o a través d’associacions o grups de consum: despeses d’organització, execució, distribució, emmagatzematge i logística.

 • L’ajuda màxima serà de 40.000 € per beneficiari.

 • La resolució també recull una sèrie d’obligacions dels beneficiaris, així com condicions per a la justificació i pagament de les ajudes.

 

Criteris comuns a les dues convocatòries

 • Podran ser beneficiaris els grups de cooperació que (i) estiguin constitui?ts per una o me?s agrupacions d'agricultors, cooperatives agra?ries o cooperatives de segon grau, o be? per un mi?nim de dos agricultors actius (tambe? poden formar part del grup altres agents de la cadena alimenta?ria, organitzacions interprofessionals agra?ries, grups d'accio? local i/o grups de consumidors) i (ii) disposin d’un pla de cooperació per desenvolupar les accions.

 • La selecció de beneficiaris seguirà el procediment de concurrència competitiva i s’estableixen uns criteris per a la determinació de la puntuació. S’hauran d’obtenir, almanco, 30 punts per poder beneficiari de la convocatòria.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit