L’Ajuntament de Ciutadella obre una convocatòria d’ajudes per als comerços

Es concediran 700 € als establiments oberts tot l’any i 350 € per als establiments de temporada.

19/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
  • Beneficiaris: titulars d’establiments obligats a tancar en compliment de l’estat d’alarma.

  • Import total: 560.000 € (300.000€ aportats per l’ajuntament i 260.000 € aportats pel Consell Insular.

  • Quantitat de les ajudes: 700 € per als establiments oberts tot l’any o 350 € per als establiments de temporada.

  • Termini de presentació de sol·licituds: 16 de juny.

  • Forma de presentació de sol·licituds: A través del web municipal o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei del procediment administratiu comú.

  • Termini d’execució de les accions: de l’1 de gener al 31 de desembre del 2020.

  • Termini de justificació: 31 de gener del 2021.

Seran despeses subvencionables per aquesta convocatòria les següents:

  • Despeses corrents de lloguer, quotes de pre?stecs, provei?dors, subministraments d'aigua, electricitat, gas i combustibles, comunicacions (tele?fon, correu, missatgeria, connexio? a Internet) i les retribucions salarials.

  • Despeses en campanyes i promocio? comercial, en noves tecnologies, en formacio?, quotes d'associacions comercials i empresarials, i totes aquelles relacionades amb els compromisos adquirits.

Notícies relacionades

El Govern obre una convocatòria de subvencions per als comerços de les Illes Balears

L’objectiu és fomentar-ne la modernització, la millora de la competitivitat i assegurar-ne la continuïtat en el context de la crisi de la COVID-19.

En què consisteix l’ingrés mínim vital?

Es crea aquesta nova prestació mitjançant el Reial Decret-llei 20/2020.