L’Ajuntament de Ciutadella obre una convocatòria d’ajudes per als comerços

Es concediran 700 € als establiments oberts tot l’any i 350 € per als establiments de temporada.

19/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
  • Beneficiaris: titulars d’establiments obligats a tancar en compliment de l’estat d’alarma.

  • Import total: 560.000 € (300.000€ aportats per l’ajuntament i 260.000 € aportats pel Consell Insular.

  • Quantitat de les ajudes: 700 € per als establiments oberts tot l’any o 350 € per als establiments de temporada.

  • Termini de presentació de sol·licituds: 16 de juny.

  • Forma de presentació de sol·licituds: A través del web municipal o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei del procediment administratiu comú.

  • Termini d’execució de les accions: de l’1 de gener al 31 de desembre del 2020.

  • Termini de justificació: 31 de gener del 2021.

Seran despeses subvencionables per aquesta convocatòria les següents:

  • Despeses corrents de lloguer, quotes de pre?stecs, provei?dors, subministraments d'aigua, electricitat, gas i combustibles, comunicacions (tele?fon, correu, missatgeria, connexio? a Internet) i les retribucions salarials.

  • Despeses en campanyes i promocio? comercial, en noves tecnologies, en formacio?, quotes d'associacions comercials i empresarials, i totes aquelles relacionades amb els compromisos adquirits.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.