El FOGAIBA tramitarà informes sectorials complementaris per a la concessió d'ajudes de l'ISBA

12/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

S'aprova la tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria exraordinària per a l'any 2020 d'ajudes a les pimes amb activitat a les Illes Balears per cobrir interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR.

Les sol·licituds per a l'obtenció de l'informe s'hauran de presentar d'acord amb el model de l'annex II de la resolució abans del 30 d'octubre del 2020. Aquests informes s'entendrà que es realitzen per a la concessió d'ajudes consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interés en préstecs.

L'import mínim del préstec serà de 3.000€ i la quantia de les ajudes serà:

  • Els interessos del préstec amb màxim del 1,5% anual
  • L'aval d'ISBA SGR, amb una limitació del 1,25% anual sobre l'import avalat.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.