El FOGAIBA tramitarà informes sectorials complementaris per a la concessió d'ajudes de l'ISBA

12/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

S'aprova la tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria exraordinària per a l'any 2020 d'ajudes a les pimes amb activitat a les Illes Balears per cobrir interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR.

Les sol·licituds per a l'obtenció de l'informe s'hauran de presentar d'acord amb el model de l'annex II de la resolució abans del 30 d'octubre del 2020. Aquests informes s'entendrà que es realitzen per a la concessió d'ajudes consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interés en préstecs.

L'import mínim del préstec serà de 3.000€ i la quantia de les ajudes serà:

  • Els interessos del préstec amb màxim del 1,5% anual
  • L'aval d'ISBA SGR, amb una limitació del 1,25% anual sobre l'import avalat.

Notícies relacionades

El Govern obre una convocatòria de subvencions per als comerços de les Illes Balears

L’objectiu és fomentar-ne la modernització, la millora de la competitivitat i assegurar-ne la continuïtat en el context de la crisi de la COVID-19.

En què consisteix l’ingrés mínim vital?

Es crea aquesta nova prestació mitjançant el Reial Decret-llei 20/2020.