El FOGAIBA incrementa el crèdit de les ajudes per a diversificació en el sector de la pesca

L'import d'aquesta convocatòria passa de 50.000€ a 150.000€.

12/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d'aquesta resolució s'incrementa en 100.000 € el cre?dit destinat a la convocato?ria de les ajudes per a la diversificacio? i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, aprovada mitjanc?ant la Resolucio? de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, publicada al BOIB nu?m. 157, de 19 de novembre de 2019, per la qual cosa queda destinat un cre?dit final per a aquesta li?nia d'ajudes de 150.000 €.

Aquestes subvencions es cofinançaran amb càrrec al Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) en un 75% i la CAIB en el 25% restant.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.