Els estrangers que arribin a l’Estat espanyol hauran de guardar una quarantena de catorze dies

Els seus desplaçaments quedaran limitats a l’adquisició de productes de primera necessitat, assistència a centres sanitaris o causes de força major.

12/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/403/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/439/2020]

Les persones procedents de l’estranger que arribin a l’Estat espanyol hauran de guardar quarantena els catorze dies següents a aquesta arribada mentre duri l’estat d’alarma. D’aquesta forma, hauran de romandre al seu domicili o allotjament, podent-se desplaçar només pels següents motius:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris

  • Per causes de força major o situació de necessitat

  • Per realitzar una activitat laboral de caràcter essencial

En qualsevol cas, aquests desplaçaments es realitzaran amb mascareta i s’hauran de complir totes les mesures d’higiene i prevenció. Aquestes persones hauran de posar-se en contacte amb els serveis sanitaris en cas de símptomes sospitosos de COVID-19, de la mateixa forma que les autoritats sanitàries podran contactar amb les persones en quarantena per realitzar el seu seguiment.

Queden exceptuats d’aquestes mesures els treballadors transfronterers, transportistes i tripulacions, així com els professionals sanitaris que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral que no hagin estat en contacte amb persones diagnosticades de COVID-19.

Les agències de viatge, els tour operadors i les companyies de transport hauran d’informar als viatgers d’aquestes mesures en el procés de venda dels bitllets amb destinació a l’Estat espanyol. A més, les aerolínies hauran de facilitar el formulari de salut pública per localitzar els passatgers de la Convenció Internacional d’Aviació Civil, que haurà de ser entrat pel viatger quan arribi a l’Estat espanyol.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.