Subvencions estatals destinades l’any 2020 a granges ovines i caprines

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació hi destinarà fins a 10 milions d’euros

06/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

S’estableix la normativa per a les subvencions estatals destinades l’any 2020 a granges ovines i caprines que hagin tingut dificultats en la comercialització dels seus productes els mesos de març i abril a causa de l’estat d’alarma.

Aquestes subvencions es concediran exclusivament en l’exercici del 2020 i es concediran en règim de concurrència competitiva.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els titulars d’explotacions de bestiar oví o caprí inscrites al Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) i que presentin o hagin presentat el 2020 la sol·licitud única prevista al Reial Decret 1075/2014 i que reuneixin els requisits per ser-ne beneficiaris. La sol·licitud  de l’ajuda s’entendrà realitzada amb la presentació d’aquesta sol·licitud única.

El Ministeri finançarà les ajudes previstes en aquest reial decret fins a un límit de 10 milions d’euros, amb càrrec als pressupostos generals de l’estat.

Correspon a les comunitats autònomes:

 • Establir criteris objectius d’atorgament de la subvenció segons les quals puntuar i ordenar per prioritats les sol·licituds admissibles.

 • La tramitació, resolució, justificació, pagament i control de les ajudes. El termini màxim per resoldre i publicar la resolució no podrà excedir els sis mesos.

 • Les comunitats autònomes podran completar els fons aportats per l’Administració General de l’Estat per aquestes ajudes.

 • Les comunitats autònomes podran establir imports diferenciats en funció de l’espècie o de l’orientació productiva de les explotacions.

 • En cas que les sol·licituds admissibles superin els fons pressupostaris, l'òrgan competent de la comunitat autònoma podrà reduir la quantitat de les subvencions a concedir.

 • Els òrgans competents de les comunitats autònomes remetran a la DG de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura una memòria de l’execució de les subvencions abans del 31 de març del 2021.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit