Suspensió temporal de les accions formatives del SOIB

Aquesta resolució regula la suspensió temporal de les accions formatives de formació professional per a l'ocupació del SOIB

16/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d’aquesta resolució es regula la suspensió temporal que afecta les accions formatives de formació professional per a l'ocupació en la modalitat presencial gestionades, finançades o autoritzades pel SOIB. Aquesta suspensió s’aplica, concretament, a les següents accions:

 • Accions formatives de les convocatòries aprovades pel SOIB dirigides prioritàriament a treballadors aturats, ocupats i itineraris integrals d’inserció.

 • Accions de formació professional per a l’ocupació realitzades en centres propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears finançades pel SOIB.

 • Accions formatives de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics i autoritzades pel SOIB.

Les entitats de formació podran sol·licitar el canvi de la modalitat d’impartició presencial per altres alternatives de formació a distància i en línia. Per part del SOIB s’autoritzarà, si escau, tota alternativa que presentin les entitats que garanteixin la transmissió del coneixement i la seva avaluació per evitar la interrupció de l’activitat formativa, incloses les avaluacions finals i les tutories.

 • El mòdul de pràctiques professionals no laborals exigides en cada certificat de professionalitat es realitzarà una vegada finalitzat el període de suspensió de la formació presencial.

 • Les entitats beneficiàries podran sol·licitar la modificació de la metodologia impartidora sense que tingui la consideració de modalitat d’execució.

 • En acabar el període de suspensió de la formació professional, es podran proporcionar hores de reforç presencials per als alumnes que ho necessitin a fi de preparar les proves d’avaluació dels exàmens oficials dels cursos d’idiomes del MECR i, si escau, amb l’objectiu de preparar l’alumne per a l’inici del mòdul de pràctiques professioanls no laborals.

 • Les entitats beneficiàries de subvencions podran imputar el costs laborals, lloguers d’espais, subministraments o qualsevol altre que resulti estrictament necessari mantenir durant el període de suspensió. Les absències de l’alumnat durant el període de suspensió es consideraran com a assistència a l’efecte de la liquidació econòmica.

 • L'alumnat que segueixi l'accio? formativa en la metodologia alternativa autoritzada, mantindra? el seu dret a rebre les beques/ajuts per motiu de discapacitat, conciliacio?, viole?ncia masclista, joves menors de 30 anys i persones majors de 30 anys de les accions formatives financ?ades pel SOIB, per als dies que atengui la corresponent accio? formativa.

 • Una vegada finalitzat el període d’aïllament, si el centre de formació no troba empreses per realitzar el mòdul de pràctiques, les entitats de formació podran oferir les pràctiques en els seus centres.

 • Les persones treballadores que es trobin en situacio? de desocupacio? com a consequ?e?ncia d'un ERTO derivat de la situacio? excepcional d'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de marc?, computaran com a persones treballadores ocupades a l'efecte de la liquidacio? econo?mica de la subvencio? i del compliment dels percentatges de participacio? de l'alumnat aturat i ocupat.

 • Les entitats de formació que no puguin sol·licitar l’autorització per canviar la modalitat presencial per una altra que garanteixi la transmissió del coneixement i la seva avaluació, podran continuar amb l'execució de les accions formatives concedides o iniciar-les una vegada que les mesures d'aïllament dictades per les autoritats sanitàries ho permetin.

 • Els terminis d’execució i justificació atorgats s’amplien fins el 15 de juliol del 2020.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit