Reial Decret-llei 14/2020: mesures tributàries

S’estableix l’allargament del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries entre el 15 d’abril i el 20 de maig.

15/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Nota: Aquest Reial Decret-llei ha estat validat pel Congrés dels Diputats el 29 d'abril de 2020.

Es disposa l’allargament fins el 20 de maig del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats amb volum d’operacions no superior als 600.000€ en l’any 2019 que vencin entre el 15 d’abril i el 20 de maig (article únic). Aquest allargament no serà aplicable als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal ni als grups d’entitats que tributin en el grup especial de grups d’entitats de l’IVA.

Per altra banda, pel que fa als crèdits extraordinaris o suplements gestionats per les comunitats autònomes que tenguin l’objectiu de fer front a la situació extraordinària deirvada de la COVID-19 per finançar sectors, serveis, activitats o materials respecte dels quals tenguin competències d’execució, podran alliberar-se un cop s’hagi aprovat la seva distribució (DAU).

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.