Mesures excepcionals per a la contenció de la COVID-19

Mesures sobre les proves diagnòstiques del virus.

14/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
  • Les comunitats autònomes podran disposar dels centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic privats que s’ubiquin en les respectives comunitats autònomes i el seu personal, quan no estiguin prestant servei al Sistema Nacional de Salut.

  • Les comunitats autònomes podran regular els preus de les proves de detecció de la detecció de la COVID-19 en centres privats per evitar situacions abusives.

  • La realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 haurà d’estar prescrita per un facultatiu d’acord amb les instruccions dictades per l’autoritat sanitària.

  • Tots els centres, independentment de si són públics o privats hauran de notificar a l’autoritat sanitària autonòmica els casos de COVID-19 confirmats un cop s’hagin realitzat les corresponents proves diagnòstiques. Les comunitats autònomes traslladaran aquesta informació al Ministeri de Sanitat quan aquest ho requereixi.

  • Els centres públics o privats que, en relació a les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 adquireixin hisops per a la presa de mostres, mitjans de transport de virus, reactius d’inactivació, kits d’extracció d’àcids nucleics, reaccions de PCR o tests ràpids de diagnòstic, ho haurà de posar en coneixement de l’autoritat sanitària autonòmica.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.