Modificació de les ajudes del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

S’aprova un nou programa d’ajudes al lloguer per a persones afectades per la crisi de la COVID-19.

11/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d’aquesta ordre, s’incorpora un programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Nou programa d’ajudes al lloguer

A través d’aquest programa es concediran ajudes directes al lloguer a llogaters d’habitatge habitual que, a causa de la COVID-19, tenguin problemes per pagar el lloguer. Aquestes ajudes són les previstes a l’article 9 del Reial Decret-llei 11/2020 i tindran caràcter finalista.

Per a beneficiar-se d’aquestes ajudes, s’aplicaran els criteris recollits a l’article 5 del Reial Decret-llei 11/2020, tot i que les comunitats autònomes podran fer-los més restrictius.

Les ajudes s’hauran de sol·licitar a l’autoritat autonòmica corresponent abans del 30 de setembre. La quantitat podra arribar com a molt als 900 euros mensuals i al 100% de l’import del lloguer. Les ajudes es podran concedir per un termini màxim de sis mesos. La primera mensualitat podrà ser la del mes d’abril del 2020.

Les comunitats autònomes podran establir la quantitat exacta d’aquestes ajudes. A més, seran les encarregades de la gestió del procediment de les ajudes.

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra ajuda al lloguer que provengui del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, sempre que el total d’ajudes no superi el 100% de l’import del lloguer.

 

Programa d’ajudes a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament i persones sense llar

Es substitueix el programa d’ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament de l’habitatge habitual per el programa d’ajudes a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament de l’habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, amb l’objectiu d’oferir a aquestes persones una solució habitacional immediata. S’estableixen uns criteris per a poder ser beneficiari d’aquestes ajudes.

Les comunitats autònomes posaran a disposició de la persona beneficiària un habitatge de titularitat pública o cedides per al seu ús a una administració pública, adequada per a ser ocupada en règim de lloguer, cessió d’ús o en qualsevol règim d’ocupació temporal. Quan no es disposi d’aquest tipus d’habitatge, l’ajuda es podrà aplicar sobre un habitatge de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o equipament residencial susceptible de ser ocupada pels beneficiaris.

La quantitat de les ajudes podrà arribar a 600€ al mes i al 100% del lloguer o, en els casos degudament justificats, podran arribar fins als 900€ mensuals i el 100% del lloguer. A més, es podran concedir fins a 200€ al mes per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministres bàsics amb el límit del 100% d’aquests.

Aquestes ajudes es podran concedir com a molt durant cinc anys.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.