Mesures excepcionals per a les llicències de mascaretes i bates

L’ordre SND/326 estableix que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà atorgar llicències excepcionals

07/04/2020
[DOCUMENT OFICIAL PER DESCARREGAR]

A través d’aquesta ordre s’estableixen mesures en matèria de llicència prèvia de funcionament d’instal·lacions i garanties sanitàries requerides a mascaretes quirúrgiques i bates quirúrgiques. Tot i que la fabricació d’aquests productes seguirà la normativa aplicable, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà atorgar llicències excepcionals o una modificació temporal del producte fabricat per a la utilització d’aquells productes precisos per atendre les necessitats generades pel COVID-19, prèvia valoració de les garanties que hagi oferit el fabricant. L’eventual responsabilitat patrimonial que es pugui derivar de les llicències excepcionals seran assumides per l’Administració General de l’Estat.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.