Serveis essencials de l’àmbit sanitari

A través de l’ordre SND/310 s’estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris

01/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/310]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ SANITAT 24 D'ABRIL]

Nota: Aquest resum ha estat actualitzat a partir de la resolució del 24 d'abril del 2020 de la Secretaria General de Sanitat, que modifica l'annex de l'ordre SND/310/2020.

A través d’aquesta ordre es determinen com a serveis essencials els centres, serveis i establiments sanitaris següents:

 • Hospitals

 • Consultes mèdiques i altres professionals sanitaris

 • Consultes d’atenció primària

 • Centres polivalents

 • Clíniques dentals davant situacions d’urgència

 • Centres de reproducció assistida, només per processos programats o començats

 • Centres d’interrupció voluntària de l’embaràs

 • Centres de cirugia major ambulatòria davant situacions d’urgència

 • Centres de diàlisi

 • Centres de diagnòstic

 • Centres mòbils d’assistència sanitària: seran considerats essencials aquells que determinin les autoritats sanitàries autonòmiques

 • Centres de transfusió

 • Bancs de teixits

 • Centres de salut mental

 • Altres centres especialitzats i proveïdors d’assistència sanitària sense internamentquan així ho determinin les autoritats sanitàries autonòmiques.

 • Serveis sanitaris integrats en una organització no sanitària: seran considerats essencials quan el servei s’ubiqui en una organització essencial o quan així ho determini l’autoritat sanitària autonòmica.

 • Establiments sanitaris:

  • Farmàcies

  • Infermeries

  • Òptiques

  • Ortopèdies

  • Establiments d’audiopròtesis

Tots aquells que no hi estiguin inclosos, hauran de paralitzar la seva activitat fins dia 9 d’abril i els seus treballadors s’hauran d’acollir al permís retribuït del Reial Decret-llei 10/2020.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.