La DG d’Aviació civil podrà establir les condicions per a les rutes Palma-Maó i Palma-Eivissa

L'ordre TMA/254/2020 dicta instruccions transport carretera i aeri

19/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]
  • S’amplia la vigència de les targetes de qualificació del conductor acreditatives del certificat d’aptitut professional que hagin caducat des de dia 1 de març fins a 120 dies després de la finalització de l’estat d’alarma.

  • S’autoritza l’obertura dels establiments dedicats al lloguer de vehicles sense conductor destinats a l’ús professional de transportistes de mercaderies. En el cas de vehicles per a ús particular, només estarà permès la devolució dels vehicles ja llogats (art. 2).

  • En el transport en autobús, excepte si el conductor està protegit per una mampara, els viatgers hi hauran d’accedir per la porta de darrere (art. 3).

    • Excepció: Quan el bitllet s’hagi d’adquirir a l’interior

    • Sempre que sigui possible, el conductor serà qui activarà l’obertura de les portes.

    • S’adoptaran les mesures necessàries per procurar la màxima separació possible entre viatgers. La fila de darrere el conductor romandrà buida.

  • [IMPORTANT, art. 4] S’habilita al DG d’Aviació civil a establir les condicions per a la prestació i adjudicació directa per als serveis de transport aeri regular a les rutes de Palma-Maó i Palma-Eivissa.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.