Mesures per assegurar la liquiditat de les pimes

Convocatòria per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’IBSA, SGR d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar l’impacte del confinament

09/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ 7 D'ABRIL]

Nota: l'import de la convocatòria a la qual fa referència aquest resum ha estat actualitzat mitjançant una resolució de la consellera d'Hisenda del 7 d'abril que també s'adjunta.

A través d’aquesta resolució s’aprova la convocatòria extraordinària d’ajudes a les pimes de les Illes Balears que hagin dut a terme operacions financeres avalades per IBSA, SGR per finançar una liquiditat extraordinària per mitigar l’impacte de l’estat d’alarma. Aquestes operacions de liquiditat s’hauran d’haver formalitzat entre el 14 de març i el 30 de novembre del 2020.

 • La quantitat màxima del crèdit sobre la qual s’ha de calcular l’ajuda és de 300.000€ per beneficiari.

 • Es concedirà una ajuda al tipus d’interès de l’1,5%.

 • Les ajudes cobriran com a màxim els cinc primers anys de l’operació i el 100% del cost de l’aval.

 • Les sol·licituds podran presentar-se entre el 29 de març i el 4 de desembre del 2020.

 • L’entitat ISBA, SGR haurà d’acreditar les condicions de solvència i eficàcia i haurà de tramitar els expedients, gestionar-los, fer-ne el seguiment i, si escau, pagar l’ajut.

 • Aquesta convocatòria va dirigida a cobrir operacions de liquiditat de fins a 50 milions d’euros de principal.

 • El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos.

 • El pagament de l’ajut per cobrir els interessos es farà anualment i un cop que el beneficiari hagi justificat la liquidació d’ingressos corresponents davant ISBA, SGR.

 • No podran ser beneficiaris de les subvencions les persones o empreses sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

Els imports que es destinen a aquesta convocatòria són els següents:

a) Ajuts per cobrir el cost de l'aval d'ISBA, SGR: 2.586.907 euros

 • Any 2020: 937.500 euros

 • Any 2021: 703.125 euros

 • Any 2022: 588.559 euros

 • Any 2023: 237.888 euros

 • Any 2024: 119.835 euros

b) Ajut per cobrir els interessos: 2.847.176 euros

 • Any 2021: 1.078.125 euros

 • Any 2022: 791.405 euros

 • Any 2023: 654.096 euros

 • Any 2024: 232.504 euros

 • Any 2025: 91.046 euros

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.