Mesures per assegurar la liquiditat de les pimes

Convocatòria per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’IBSA, SGR d’operacions de finançament de liquiditat per mitigar l’impacte del confinament

09/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ 7 D'ABRIL]

Nota: l'import de la convocatòria a la qual fa referència aquest resum ha estat actualitzat mitjançant una resolució de la consellera d'Hisenda del 7 d'abril que també s'adjunta.

A través d’aquesta resolució s’aprova la convocatòria extraordinària d’ajudes a les pimes de les Illes Balears que hagin dut a terme operacions financeres avalades per IBSA, SGR per finançar una liquiditat extraordinària per mitigar l’impacte de l’estat d’alarma. Aquestes operacions de liquiditat s’hauran d’haver formalitzat entre el 14 de març i el 30 de novembre del 2020.

 • La quantitat màxima del crèdit sobre la qual s’ha de calcular l’ajuda és de 300.000€ per beneficiari.

 • Es concedirà una ajuda al tipus d’interès de l’1,5%.

 • Les ajudes cobriran com a màxim els cinc primers anys de l’operació i el 100% del cost de l’aval.

 • Les sol·licituds podran presentar-se entre el 29 de març i el 4 de desembre del 2020.

 • L’entitat ISBA, SGR haurà d’acreditar les condicions de solvència i eficàcia i haurà de tramitar els expedients, gestionar-los, fer-ne el seguiment i, si escau, pagar l’ajut.

 • Aquesta convocatòria va dirigida a cobrir operacions de liquiditat de fins a 50 milions d’euros de principal.

 • El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos.

 • El pagament de l’ajut per cobrir els interessos es farà anualment i un cop que el beneficiari hagi justificat la liquidació d’ingressos corresponents davant ISBA, SGR.

 • No podran ser beneficiaris de les subvencions les persones o empreses sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

Els imports que es destinen a aquesta convocatòria són els següents:

a) Ajuts per cobrir el cost de l'aval d'ISBA, SGR: 2.586.907 euros

 • Any 2020: 937.500 euros

 • Any 2021: 703.125 euros

 • Any 2022: 588.559 euros

 • Any 2023: 237.888 euros

 • Any 2024: 119.835 euros

b) Ajut per cobrir els interessos: 2.847.176 euros

 • Any 2021: 1.078.125 euros

 • Any 2022: 791.405 euros

 • Any 2023: 654.096 euros

 • Any 2024: 232.504 euros

 • Any 2025: 91.046 euros

Notícies relacionades

Resum del Reial Decret llei 19/2020

Entre altres mesures, es concedeix un prèstec a la tesoreria de la seguretat social per un import de 16.500 milions d’€.

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Es crea una nova convocatòria d’ajuts per a autònoms afectats per la COVID a costa de retallar una convocatòria destinada a finançar les despeses derivades de la contractació de dones víctimes de violència masclista.