Revocació de les resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació d’ERTOs

Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 30 de març

31/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE LA RESOLUCIÓ]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ]

A través d’aquesta resolució es revoquen i deixen sense efecte les resolucions denegatòries de sol·licituds d’ERTOs dictades entre la declaració de l’estat d’alarma i l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2020, a través del qual es van paralitzar les activitats econòmiques considerades no essencials. En conseqüència, s’atorga un termini de deu dies perquè els interessats aportin la documentació necessària.

La motivació d’aquesta resolució és que, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i abans de la suspensió de les activitats econòmiques no essencials, moltes empreses van presentar sol·licituds d’ERTOs que van ser denegades per no estar incloses les seves activitats entre les quals s’havien paralitzat a causa de la situació d’excepcionalitat. Ara bé, es podria donar el cas que empreses a les quals se’ls hagi denegat la sol·licitud, una vegada paralitzades totes les activitats no essencials, sí que es trobin incloses en les causes previstes per a poder sol·licitar la tramitació d’ERTOs.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.