Revocació de les resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació d’ERTOs

Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 30 de març

31/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE LA RESOLUCIÓ]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ]

A través d’aquesta resolució es revoquen i deixen sense efecte les resolucions denegatòries de sol·licituds d’ERTOs dictades entre la declaració de l’estat d’alarma i l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2020, a través del qual es van paralitzar les activitats econòmiques considerades no essencials. En conseqüència, s’atorga un termini de deu dies perquè els interessats aportin la documentació necessària.

La motivació d’aquesta resolució és que, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i abans de la suspensió de les activitats econòmiques no essencials, moltes empreses van presentar sol·licituds d’ERTOs que van ser denegades per no estar incloses les seves activitats entre les quals s’havien paralitzat a causa de la situació d’excepcionalitat. Ara bé, es podria donar el cas que empreses a les quals se’ls hagi denegat la sol·licitud, una vegada paralitzades totes les activitats no essencials, sí que es trobin incloses en les causes previstes per a poder sol·licitar la tramitació d’ERTOs.

Notícies relacionades

Resum del Reial Decret llei 19/2020

Entre altres mesures, es concedeix un prèstec a la tesoreria de la seguretat social per un import de 16.500 milions d’€.

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Es crea una nova convocatòria d’ajuts per a autònoms afectats per la COVID a costa de retallar una convocatòria destinada a finançar les despeses derivades de la contractació de dones víctimes de violència masclista.