Mesures especials per al funcionament dels serveis socials

L’ordre SND/295 estableix mesures excepcionals per assegurar el funcionament dels serveis socials

26/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/295/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/322/2020]

Nota: L'ordre SND/295/2020 ha estat modificada per l'ordre SND/322/2020. Aquestes modificacions s'han incorporat a aquest resum.

Aquestes mesures són d’aplicació a tots els centres i entitats que prestin serveis socials, independentment de la seva titularitat.

L’IMSERSO i les autoritats autonòmiques competents podran adoptar mesures necessàries en l’àmbit dels serveis socials, poguent imposar als treballadors de serveis socials la prestació de serveis extraordinaris sota els principis de necessitat i proporcionalitat. Les dones en estat de gestació en queden exceptuades.

  • Es podrà requerir tot el personal per a la realització de tasques presencials, excepte aquells aïllats domiciliàriament per COVID-19.

  • Es podran adoptar les mesures necessàries en termes de jornada de treball i descans, permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada.

  • S’autoritza la contractació temporal de personal que es trobi cursant l’últim any dels estudis requerits per a la prestació dels serveis socials.

  • El personal amb dispensa d’assistència al lloc de feina per exercir funcions sindicals s’haurà d’incorporar de forma temporal.

Per altra banda, s'insta a l'IMSERSO, quan ho sol·licitin les autoritats competents de les comunitats autònomes, a posar a disposició, i amb càrrec al seu pressupost, les instal·lacions dels seus centres que estiguin disponibles. De la mateixa manera, els empleats públics que prestin serveis en aquests centres, hauran de desenvolupar les tasques necessàries que sol·licitin les autoritats autonòmiques.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.