Les companyies aèries, obligades a donar prioritat a alguns passatgers

Aquesta mesura explica a quins passatgers han de donar prioritat les companyies aèries, bàsicament: personal sanitari, malalts i acompanyants.

20/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Mentre duri l’estat d’alarma, les companyies aèries estaran obligades a donar prioritats als passatgers següents en aquells vols que tinguin origen o destinació els aeroports de les Illes:
  • Personal sanitari o relacionat amb el funcionament dels centres, instal·lacions i equipaments sanitaris que s’hagin de desplaçar per prestació professional o laboral

  • Persones que hagin de ser ateses sense demora per motius de salut

  • Persones en situació de depende?ncia, amb discapacitat o especialment vulnerables, com tambe? els menors d'edat, que hagin de ser atesos sense demora per qualsevol motiu greu de salut o que requereixin una prova me?dica inajornable.

  • Acompanyants de les persones dels apartats anteriors quan la seva ajuda sigui necessària.

Notícies relacionades

Els permisos de conduir que caduquin queden prorrogats

A més, aquesta ordre estableix que el Ministeri pot tancar carreteres i que se suspen les campanyes especials de control i vigilància

Exempció temporal de taxes portuàries i aeroportuàries

A través d’aquest acord s’eximeix el pagament de taxes portuàries a les navilieres dels vaixells de passatgers de transport rodat i vaixells de passatgers de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica mentres duri l’estat d’alarm