Sobre el tancament de fronteres

Mentre duri l'Estat d'Alarma la Policia Nacioanl s'encarrega de verificar les condicions establertes; la policia autonòmica i les forces armades poden donar-li suport.

16/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Vigència: mentre duri l’estat d’alarma

Article 2: repeteix el que ja es diu a l’ordre sobre el tancament de fronteres.

Article 3: La Policia Nacional és l’encarregada de verificar que es compleixen les restriccions establertes. 

  • Els estrangers que no compleixin els requisits establerts per a l’entrada en el territori els hi serà denegada mitjançant una resolució motivada.

  • Es podrà procedir a la devolució d’aquelles persones que intentin entrar irregularment en territori espanyol.

  • Es podrà autoritzar l’entrada dels estrangers que no compleixin els requisits exigits si existeixen raons excepcionals de caràcter humanitari, interès públic o compliment dels compromisos adquirits per Espanya.

  • En cas de persones interceptades per la Guàrdia Civil, seran conduides a les dependències de la Policia Nacional.

  • Per al compliment d’aquestes actuacions es comptarà amb el suport dels Centres de Cooperació Policial i Duanera (CCPA).

Article 4: Quan el compliment d’aquesta ordre ho requereixi, es podrà comptar amb el suport dels cossos de policia autonòmics i de les forces armades, sense que sigui alterada la dependència jeràrquica existent.

 

Notícies relacionades

Es fa efectiu el control de fronteres

A través d’aquesta ordre es fa efectiu els controls en les fronteres interiors des del 17 fins el 26 de març (ambdós inclosos). A través de l’ordre INT/283/2020, del 25 de març, s’han prorrogat els efectes d’aquests controls fronterers fins l’11 d’abril.

El Ministeri de Sanitat assumeix competències de les CCAA

Totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits següents que recaiguin en l’àmbit competencial de les CCAA, s’adoptaran pel Ministeri de Sanitat