Es prorroga el control a la frontera entre l'Estat Espanyol i Portugal

Amb l'aixecament de l'estat d'alarma, s'aixequen els controls fronterers amb països de la UE i l'espai Schengen.

22/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/239/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/283/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/335/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/368/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/396/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/401/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/439/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/550/2020]
 

Nota: els controls fronterers van ser establers inicialment mitjançant l'ordre INT/239/2020, però s'han anat prorrogant amb les ordres INT/283/2020, INT/335/2020, INT/368/2020, INT/396/2020, INT/401/2020 i INT/439/2020.


El tancament de les fronteres amb països de la Unió Europea i de l'espai Schengen s'ha aixecat amb l'aixecament de l'estat d'alarma (21 de juny). A partir del 22 de juny, només queda tancada la frontera entre Espanya i Portugal, i fins el 30 de juny. En queden exempts d’aquestes restriccions els següents:

  • Ciutadans espanyols

  • Residents a Espanya

  • Residents d'altres estats membres de la UE o de l'espai Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència

  • Treballadors transfronterers

  • Professionals sanitaris o de cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat professional

  • Persones que hagin de romandre al territori espanyol per qualsevol altre motiu exclusivament laboral (també els treballadors de temporada), sempre que s'acrediti documentalment.

  • Persones que acreditin causes de força major o situació de necessitat

  • Personal estranger acreditat com a membres de missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a les seves funcions oficials.

Aquestes mesures tampoc són aplicables al transport de mercaderies.

Aquesta mesura ha de ser notificada a tots els EUMS, així com a la Comissió Europea tal com estableix la legislació europea.

Notícies relacionades

Maó treu a licitació la construcció de la nova residència a la zona de l’antic quarter de Santiago

Es tracta d’una fita molt important d’un projecte que vam posar en marxa durant l’alcaldia de na Conxa Juanola

Començam la reparació de l'aerogenerador espatllat del parc eòlic de Milà

Es preveu que amb dues setmanes torni a estar operatiu