Es prorroga el control a la frontera entre l'Estat Espanyol i Portugal

Amb l'aixecament de l'estat d'alarma, s'aixequen els controls fronterers amb països de la UE i l'espai Schengen.

22/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/239/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/283/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/335/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/368/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/396/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/401/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/439/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE INT/550/2020]
 

Nota: els controls fronterers van ser establers inicialment mitjançant l'ordre INT/239/2020, però s'han anat prorrogant amb les ordres INT/283/2020, INT/335/2020, INT/368/2020, INT/396/2020, INT/401/2020 i INT/439/2020.


El tancament de les fronteres amb països de la Unió Europea i de l'espai Schengen s'ha aixecat amb l'aixecament de l'estat d'alarma (21 de juny). A partir del 22 de juny, només queda tancada la frontera entre Espanya i Portugal, i fins el 30 de juny. En queden exempts d’aquestes restriccions els següents:

 • Ciutadans espanyols

 • Residents a Espanya

 • Residents d'altres estats membres de la UE o de l'espai Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència

 • Treballadors transfronterers

 • Professionals sanitaris o de cura de majors que es dirigeixin a exercir la seva activitat professional

 • Persones que hagin de romandre al territori espanyol per qualsevol altre motiu exclusivament laboral (també els treballadors de temporada), sempre que s'acrediti documentalment.

 • Persones que acreditin causes de força major o situació de necessitat

 • Personal estranger acreditat com a membres de missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a les seves funcions oficials.

Aquestes mesures tampoc són aplicables al transport de mercaderies.

Aquesta mesura ha de ser notificada a tots els EUMS, així com a la Comissió Europea tal com estableix la legislació europea.

Notícies relacionades

L'aeroport de Menorca s'inclou en la llista dels que podran rebre vols internacionals

Les ordres TMA/410 i TMA/415 estableixen una llista de ports i aeroports on es permetrà l’entrada sota unes condicions concretes i controls sanitaris.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit