Acord entre el Consell i l’Associació Ben Amics per a la formació de treballadors públics

La col·laboració entre ambdues parts és per a l’oferta de formació al personal sobre la diversitat sexual i de gènere, la qual s’emmarca en el Pla de Formació Contínua de l’ens insular.

16/11/2018

El Consell insular, en el marc del Pla de Formació Contínua, incorpora per aquest mes de novembre un curs per a incorporar la formació en la diversitat sexual i de gènere als treballadors públics, dirigit al personal del Consell, del Govern de les Illes Balears i dels ajuntaments, alhora que també es fa extensible als treballadors d’organismes autònoms o vinculats a l’administració insular.

Aquesta proposta formativa neix de la col·laboració establerta entre el Departament de Cultura i Educació del Consell de Menorca i l’Associació LGTBI de les Illes Balears Ben Amics, els quals han elaborat una programació conjunta i la coordinació d’iniciatives que fomentin el coneixement de la diversitat sexual, la garantia dels drets del col·lectiu LGTBI, les actituds socials de tolerància i respecte, i les bones pràctiques de les administracions públiques.

El curs tindrà lloc entre els dies 26 i 29 de novembre, de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores, i se celebrarà a la sala d’actes de Can Victori (IME, Camí des Castell, 28, Maó). Serà dirigit per Jan Gómez Saiz, coordinador tècnic de Ben Amics.

El conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, ha valorat que després dos anys de l’aprovació de la Llei balear per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia, i a pesar que s’han desplegat polítiques públiques actives per al compliment dels objectius d’aquesta llei, continua essent necessària una tasca constant de conscienciació i sensibilització, perquè la desinformació, els perjudicis i les agressions a les persones LGTBI continuen presents en la nostra societat.

 

Maria considera que les administracions públiques han de ser capdavanteres en oferir formació als treballadors públics per avançar cap al canvi social pel ple reconeixement de la diversitat sexual i la normalització de les relacions socials en un règim de llibertat i no discriminació.

Els continguts que abordarà aquest curs són:

1. Adquirir els coneixements bàsics respecte a la terminologia en matèria de Diversitat Sexual, a nivell europeu, estatal i autonòmic.

2. Donar a conèixer l'articulat de la Llei 8/2016, del 30 de maig.

3. Evitar que les persones LGTBI rebin un tracte discriminatori en l'accés als serveis públics.

4. Dotar d'eines i recursos als professionals públics per incorporar la DSG en els seus llocs de treball.

5. Difondre i aprofundir en els mecanismes d'activació dels diversos protocols d'actuació.

6. Potenciar els referents LGTBI, així com les bones pràctiques per part d'administracions públiques.

Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del portal web del Pla de formació contínua del Consell Insular.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres