Guia tècnica i pràctica per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques

L’acord és entre els vuit ajuntaments de l’illa i pretén homogeneïtzar el tractament de l’accessibilitat a tots els municipis.

17/07/2018
Motse Morlà, Maite Salord, Pepe Capella, Josep Carreres i Raquel Marquès, Motse Morlà, Maite Salord, Pepe Capella, Josep Carreres i Raquel Marquès,

El Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa han aprovat una Guia tècnica i pràctica per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives que pretén homogeneïtzar el tractament d’aquests temes a tots els municipis de Menorca.

La consellera de Cooperació Local i Promoció Turística, Maite Salord, ha destacat al respecte que des del Consell “som conscients, des del primer moment, que és una obligació dels poders polítics treballar per fer possible un entorn apte per al màxim nombre de persones, en condicions de confort, seguretat i igualtat. És un element fonamental per aconseguir una societat basada en igualtat de drets i d’oportunitats”.

És per aquest fet, que des del departament d’accessibilitat de la Fundació de Discapacitats s’ha elaborat un recull d’exemples pràctics de com plantejar l’accessibilitat a l’entorn urbà des de diferents vessants, ja sigui en quant a la ubicació i sistema constructiu, com en el tipus de material a posar en cada cas.

L’entrada en vigor de la Llei 8/2017 d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears obliga a les administracions a un compromís ferm per aconseguir uns nuclis urbans més accessibles. Les competències del Consell Insular de Menorca venen determinades en l’article 6.2.

 En aquest sentit, des del departament de Cooperació Local, s'ha treballat perquè hi hagi aquest compromís, amb uns criteris o directrius proposats per la Comissió Assessora en matèria d'accessibilitat i anar fent actuacions per millorar l'accessibilitat als municipis.

Entre els principals objectius es troben:

•    Facilitar la redacció del Pla, enfocat als municipis de Menorca, amb el que es pretén aportar una metodologia clara i poder trobar consells pràctics que facilitin la seva redacció.

•    Ser un instrument de consulta útil per als Ajuntaments, per això, no tan sols proposa una metodologia general, sinó també alguns exemples de mala praxis a diferents elements.

•    Ser útil per als tècnics que desenvolupen tasques d’Accessibilitat, i amb la seva lectura condueixi a la redacció del Pla o Ordenança, sense excessius problemes i que es puguin trobar fàcilment les ajudes que siguin necessàries.

Un cop elaborada aquesta guia el següent pas és que els diferents ajuntaments de Menorca l’aprovin en els seus respectius plenaris.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres