De clients i ciutadans i de drets lingüístics

Des de Més per Menorca reclamam la concòrdia i cohesió social basada en el respecte als drets individuals i col·lectius de totes les persones.

16/11/2017

Arran del conflicte o incident sorgit per mor de l’expulsió de dues passatgeres menorquines d’un vol de la companyia aèria Vueling  per una qüestió de no voler respectar l´ús de la llengua pròpia, segons una de les afectades, Més per Menorca vol fer públic la importància d’aconseguir una convivència pacífica i de concòrdia entre la relació dels ciutadans i les empreses, organismes i/o institucions.

És del tot important i necessari que les persones puguin interactuar amb respecte mutu sigui des de la condició social que sigui; treballadors, funcionaris, clients, pacients, institucions, empreses, serveis, etc, tant en l’àmbit privat com públic.

Dit açò, Més per Menorca entén que, des de l’actitud respectuosa i cívica, els ciutadans, des de la posició de clients, pacients, individualment o col·lectiva, tenen drets. Uns drets fonamentals i universals recollits i contemplats tant en l’ordenament jurídic autonòmic, com a l’estatal i internacional. Un d’aquests drets és el lingüístic, recollit a les diverses normatives legals.

La Constitució Espanyola apunta a què les persones tenen el dret a expressar-se en la seva llengua pròpia i a ser respectades per dita elecció: La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”, sentencia la Carta Magna.

Les llengües no castellanes són oficials als seus territoris i amb igualtat de drets que la castellana: “Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma”, segons estipula l’Estat d’Autonomia de les Illes Balears, com de similar forma s’expressen altres estatuts autonòmics. A més,  la Llei balear de Normalització Lingüística concreta els drets en ús de la llengua pròpia.

També al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics o a la Carta Europea de les Llengües regionals i minoritàries, (acords i tractats ratificats per l’Estat espanyol) contemplen el dret lingüístic dels individus i de llurs comunitats com un dret fonamental i universal.

Per tant, de l’incident ocorregut el passat dissabte a l’Aeroport del Prat, on dues passatgeres van ser expulsades de l’avió per haver parlat en català a una hostessa,Més per Menorca entén que la respectabilitat sobre drets lingüístics en qualsevol àmbit de la vida pública i privada ha de ser una realitat que, malauradament, encara consta assumir per molts sectors i persones.

És per açò que des del Govern balear, com també des del Consell de Menorca, a través del conseller Miquel Àngel Maria, s’han cursat cartes a la companyia sol·licitant explicacions sobre els fets ocorreguts, alhora que es demanen, si els fets així són confirmats, responsabilitats a l’empresa per la vulneració dels drets lingüístics de les dues menorquines expulsades de l’avió. Un gest que acompleix amb la normativa vigent la qual obliga els poders públics a vetlar, promoure i protegir l’ús de les llengües pròpies als territoris on aquestes són oficials.

Assumir que les persones tenen drets en base a una legislació universal, justa i igualitària és la millor manera de promoure la convivència i la concòrdia de les societats.

Notícies relacionades

Més per Menorca celebra la II Jornada sobre Diversificació Econòmica de Menorca

Tot un matí de reflexió entorn als reptes i oportunitats que té Menorca com a conseqüència de les diverses crisis que travessa el món: el canvi climàtic, la pandèmia de la Covid19 i la guerra d'Ucraïna