Prohibició d’entrada de vaixells procedents d’Itàlia i de creuers

L’ordre TMA/330 prorroga les prohibicions d’entrada als ports espanyols dels vaixells procedents d’Itàlia, així com els creuers procedents de qualsevol port.

09/04/2020
[DOCUMENT OFICIAL PER DESCARREGAR]

A través d’aquesta ordre es manté la prohibició d’entrada de vaixells procedents d’Itàlia que prestin serveis de línia regular entre Itàlia i els ports de l’Estat Espanyol, amb excepció dels conductors de vehicles de mercaderies de transport rodat.

De la mateixa forma, es manté la prohibició d’entrada a tots els ports de l’Estat de tots els creuers procedents de qualsevol port.

Aquestes prohibicions seran vigents mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.