Arribam a un acord perquè Son Salomó II tiri endavant

El projecte passarà a tenir 68 ha de les 173 ha previstes inicialment però mantindrà la mateixa potència per arribar al 20% de generació d'energia renovable

27/02/2020

Les darreres negociacions entorn del projecte de Son Salomó iniciades el passat mes de desembre han finalitzat aquest dimarts dia 25 amb un acord entre el Consell Insular, l'empresa promotora del parc fotovoltaic Ceconat S.L, la propietat de Son Salomó i l'Associació Historico-Arqueológica Martí i Bella. 

L'acord es formalitza, per una banda, amb una segona reducció de la superfície del parc fotovoltaic fins a 68 ha – de les 173 ha del projecte original - deixant fora el polígon 3 del projecte inicial però mantenint la mateixa potència de 49,8 MW. A més del compromís per part de Ceconat i Consell de rehabilitar les construccions etnològiques dins i fora del parc i a impulsar un programa de visites. Per la seva part, la Martí i Bella modificarà la proposta d'incoació de la zona de Punta Nati com a Bé d'Interès Cultural i retirarà els contenciosos contra el projecte.

La vicepresidenta del Consell Insular i consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera per Més per Menorca, Maite Salord, ha volgut destacar que des del primer moment, des del 2015, «aquesta ha estat la voluntat del Consell Insular de Menorca: conciliar el manteniment dels béns etnològics de Menorca amb la urgència d'avançar en la penetració de fons d'energia renovable que ens permetin dur a terme actuacions de mitigació del canvi climàtic a Menorca».

El conseller de Cultura, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria, també de Més per Menorca, ha agraït l'esforç per part de les quatre parts que ha permès arribar al consens. També ha assegurat que des del Consell es donarà compte de tots els detalls assolits en l'acord presentat per tal de ser transparents davant tota la ciutadania.

Punts de l'acord

El parc ocuparà finalment els polígons 4 i 5. Aquesta reducció, no obstant això, permet mantenir, amb una sèrie de solucions tècniques, la potència de 49,8 MW del parc fotovoltaic, o en tot cas suposarà una rebaixa no significativa.

Ceconat es compromet així mateix a construir les instal·lacions del parc de manera que es preservi la fesomia del paisatge rústic de Menorca, i a conservar i rehabilitar en un termini de vuit anys les construccions etnològiques de la superfície ocupada pel parc, és a dir, les situades en els polígons 4 i 5.

El Consell Insular de Menorca es compromet, d'una banda, i dintre d'un termini de dos anys, a instal·lar elements de senyalització i cartellera dins el polígon 3, que finalment queda fora del parc, a establir i gestionar un itinerari de visites per l'interior d'aquest polígon i fins al límit nord del terme de Son Salomó, i a instal·lar una plataforma elevada per a l'observació del paisatge de Punta Nati, en la zona pública que està a l'esquerra del camí, just al costat del límit del parc fotovoltaic actual. D'altra banda, i en un termini de 8 anys, el Consell durà a terme la rehabilitació completa dels béns etnològics del polígon 3.

Al seu torn, la propietat, que també signa aquest acord, autoritza el Consell Insular de Menorca a dur a terme aquestes actuacions.

Finalment, la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella es compromet a registrar davant el Consell Insular de Menorca una nova delimitació per a la proposta d'incoació de la zona de Punta Nati com a Bé d'Interès Cultural, en la categoria de lloc d'interès etnològic, delimitació que substitueix la que va presentar el 2017. La nova delimitació presentada deixa fora del límit del BIC el polígon 4, que serà ocupat, junt amb el polígon 5, pel nou parc fotovoltaic, i en canvi incorpora dins el BIC el polígon 3.

Amb aquest acord es dóna per finalitzat el conflicte iniciat fa quatre anys arran de les diferents postures al voltant de l'ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó, quan la Martí i Bella va posicionar-se en contra del projecte considerant incompatible aquesta ampliació amb la preservació del paisatge i els béns etnològics de la zona.

Estratègia 2030

La planta fotovoltaica de Son Salomó II és considerada una de les instal·lacions fonamentals per assolir els objectius contemplats en la primera etapa de l’Estratègia Menorca 2030, ja que un cop operatius els projectes de Son Salomó I i II, aquests situaran a l'illa en gairebé un 20% de la generació d'energia neta total necessària. El full de ruta quantifica en 261 MWp la potència a instal·lar en sòl rústic, de cara a assolir el 85% de generació renovable en el mix elèctric de l'illa l'any 2030.

Amb aquest acord, Més per Menorca assoleix una altra fita per avançar cap a una Menorca verda i sostenible.

Etiquetes

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres