Més per Menorca acorda amb Armengol 18 mesures a canvi del sí a la investidura

Josep Castells: «És un bon pacte d'inici però no ens compromet a donar suport a la resta de polítiques del Govern»

24/06/2019
Francina Armengol i Josep Castells, després de la firma. Francina Armengol i Josep Castells, després de la firma.

Respecte del contingut de l'acord, Castells ha manifestat: «No exhaureix, ni de molt, el nostre programa electoral. Recull, simplement, mesures importants per a nosaltres que si no haguéssim acordat ara probablement no es durien a terme. No és un acord de Govern: hi ha molts punts fora d'aquest acord que nosaltres continuarem lluitant al Parlament o amb la societat civil amb la contundència i energia que faci falta». El diputat ho ha resumit de la següent forma:«és un bon pacte d'inici però no ens compromet a donar suport a la resta de polítiques del Govern».


De forma succinta, les mesures incloses a l'acord són les següents:


1. Augment anual i sostingut del pressupost d'educació, amb la fita del 10% anual.
2. Elaboració d'una llei de finestreta administrativa única
3. Creació d'un centre de recerca en arqueologia a Menorca
4. Compromís que el Govern no faci a Menorca projectes finançats amb l'impost del turisme sostenible sense el vist-i-plau del Consell de Menorca
5. Consideració de la ruta Menorca-Barcelona com a prioritària per a l'establiment d'una Obligació de Servei Públic.
6. Revisar el Pla de Salut Mental pel que fa a Menorca
7. Dotar Menorca de la infraestructura per a l'atenció a joves amb trastorns de conducta i concertar places amb els centres que prestin aquesta atenció.
8. Suport econòmic al projecte Menorca Talaiòtica
9. Mesures per rellançar la normalització social de la llengua catalana.
10. Instar el Govern de l'Estat a promoure l'oficialitat del català a la Unió Europea.
11. Garantir la compatibilitat al 100% de les beques de la CAIB i els consells insulars per als estudiants que estudien fora de l'illa.
12. Promoure un acord per ubicar la residència per a gent gran als quarters des Castell.
13. Ordenar la revisió immediata de l'autorització ambiental integrada atorgada a la central tèrmica de Maó.
14. Eliminació de la combustió de fuel i la incorporació del gas natural com a combustible principal a la central tèrmica de Maó dins d'aquesta legislatura.
15. Suport a la proposta de llei de reserva de la biosfera que aprovi el Consell de Menorca.
16. Contribució a l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera .
17. Fer tots els treballs previs necessaris per transferir als consells insulars la gestió dels recursos hídrics.
18. Modificació de la Llei d'Avaluació Ambiental per tal que les funcions de la Comissió Balear de Medi Ambient puguin ser assumides per comissions insulars.


A més d'aquests 18 punts programàtics, l'acord inclou dos punts més relatius al seguiment de l'acord durant la legislatura.

 

Notícies relacionades

El Parlament aprova la proposta de MxMe de ‘Pla Marshall’ per al sector esportiu

La Proposició No de Llei (PNL) insta el Govern que destini al teixit associatiu esportiu els ajuts de les competicions que no s’han celebrat a causa de la COVID19