El Consell assumirà la titularitat pública del jaciment de Torre d’en Galmés

El poblat prehistòric, ubicat al terme d’Alaior, va ser adquirit per l’Estat l’any 1977, però des de l’any 2000 és el Consell que s’ha fet càrrec de la conservació, restauració, investigació i, en definitiva, de la seva gestió.

15/04/2019
Foto: Arqueotip.com Foto: Arqueotip.com

El Consell de Menorca adquirirà la titularitat pública del jaciment prehistòric de Torresd d’en Galmés. La iniciativa neix de les converses mantingudes amb el Ministeri de Cultura, per les quals el Consell Executiu el dilluns dia 15 d'abril va aprovar sol·licitar a la direcció General del Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la cessió gratuïta de la titularitat del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.

Aquest poblat va ser adquirit per l'Estat l'any 1977, no obstant açò, i sobretot des de l'any 2000, és el Consell Insular de Menorca qui s'ha ocupat de la seva conservació, restauració, investigació, valoració i difusió pública, de la seva gestió, en definitiva, tant amb pressuposts propis com amb fons d'altres administracions.

El Consell de Menorca, per tant, ha gestionat de facto aquest jaciment des de fa gairebé 20 anys. Les inversions realitzades fins al moment, bé amb fons propis o bé a iniciativa d'aquesta administració, sumen aproximadament 1.500.000 €, mentre que la darrera inversió de l'Estat data de l'any 2008. A tot això s'ha de sumar la gestió ordinària del poblat talaiòtic i la feina de difusió, tot això difícilment quantificable.

El retorn que aquestes inversions han tingut ha estat considerable. Torre d'en Galmés s'ha convertit en el jaciment de referència de la prehistòria de Menorca, amb un considerable percentatge de superfície excavada i adaptada per a la visita. Des de l'any 2004, quan es van començar a comptabilitzar els visitants que hi van en temporada alta, el poblat ha rebut 259.367 visites.

No obstant açò, el fet que el Consell no figuri com a titular de Torre d'en Galmés impedeix que aquesta administració pugui optar, per a projectes en aquest jaciment, a una de les convocatòries del repartiment de l'1,5 % cultural de l'Estat. A partir de la seva cessió, el consell podrà sol·licitar ajuts a aquestes convocatòries per a desenvolupar projectes al jaciment.

També s'ha de tenir en compte que, fins ara, qualsevol intervenció en el jaciment fa necessari que se sol·liciti autorització al Ministeri de Cultura, cosa que augmenta la burocràcia i retarda l'execució dels projectes.

L'aprovació de la sol·licitud de la cessió gratuïta de la titularitat de Torre d'en Galmés per l'òrgan competent del Consell és la primera passa que farà possible normalitzar la situació d'aquest jaciment dins de la xarxa de gestió del patrimoni històric del Consell.

Així, sumant aquesta cessió a les adquisicions de Son Catlar i de la part privada de Trepucó, el Consell Insular serà titular de tres dels majors i més ben conservats poblats talaiòtics de l'illa, fet que permetrà fer-ne una gestió molt més coherent i eficient.

 

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”