La Comissió de Patrimoni aprova la declaració de BIC per a la zona de Punta Nati

Tot i les passes administratives fetes des de fa temps, la zona tindrà aquesta declaració a excepció de 104 hectàrees de Son Salomó on s’hi preveu l’ampliació el parc fotovoltaic.

20/03/2019

La Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Històric de Menorca va aprovar per majoria de vots incoar l’expedient per a la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) la zona de Punta Nati, exceptuant les 104 hectàrees on es preveu l’ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó. Hi hagué un vot en contra, el del representant de la SHA Martí Bella de Ciutadella; 5 abstencions i 10 vots a favor de la incoació de BIC amb les delimitacions proposades. La proposta, després dels corresponents informes tècnics, la va du a la Comissió el conseller de Cultura i Patrimoni, Miquel Àngel Maria, la qual tractava de la delimitació del BIC, amb la categoria de Lloc d'Interès Etnològic.

El tema de Punta Nati, amb els seus valors paisatgístics, patrimonials i etnològics i l’interès per impulsar energia neta amb l’ampliació de parc fotovoltaic de Son Salomó, ve d’una anys enrere, concretament des de 2013, quan la SHA Martí i Bella instà el Consell a una declaració de BIC. Entre estudis posteriors sobre la zona i la declaració d'Interès General al projecte de Planta Fotovoltaica de Son Salomó, l’any 2014, amb una superfície de 173 hectàrees, la resolució final per resoldre satisfactòriament les dues iniciatives va ser complexa.

Després de negociar, el Consell amb el promotor, la reducció de 173 a 104 hectàrees l’ampliació del parc fotovoltaic, i després de concloure els estudis tècnics per a poder delimitar una ampla zona per a la declaració de BIC i classificació d’Interès Etnològic de Punta Nati, és quan la Comissió de Patrimoni acordà incoar la declaració al respecte.

Així, l'informe del Servei de Patrimoni recomana no incoar la proposta de delimitació de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella, sinó una proposta lleugerament diferent, de quasi 10 km² d'extensió i que conté les finques agrícoles de Tres Alqueries (Ses Truqueries), Son Salomó, Torre Nova d'en Lozano, Torre Vella d'en Lozano i Son Triay.

L'objecte de la proposta de declaració és el conjunt de béns de caràcter etnològic més el paisatge que els envolta.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres