S'incrementen les visites al Patrimoni Històric de Menorca

Els monuments que gestiona la Fundació Foment del Turisme de Menorca han registrat un increment progressiu de visitants en els darrers cinc anys gràcies a la divulgació i promoció de la Menorca Talaiòtica i a les millores implementades als jaciments.

27/02/2019

Els assentaments i edificacions històrics de Menorca incrementen el nombre de visitants durant els darrers cinc anys, més en concret Torre d’en Galmés, Naveta des Tudons, Fort Marlborough i Torre de Fornells. Tots aquests indrets mostren una tendència general positiva en els darrers anys.

Aquest comportament està directament relacionat amb la major projecció de la Menorca Talaiòtica, amb les inversions que de manera progressiva s’han implementat en les instal·lacions i amb l’increment del nombre de turistes.

Si es revisa el nombre global de visitants comptabilitzats en tots aquests indrets durant els darrers cinc anys, es pot observar que la tendència general és creixent, ja que s’ha passat de 54.702 visitants el 2014 a 84.670 visitants el 2018. Aquest fet suposa un increment del 55%. A aquests monuments s’hi ha d’afegir també el Museu de Menorca, la gestió del qual recau en el Consell Insular de Menorca.

Poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés

Ha estat el monument on ha crescut més l’afluència de visitants, passant de 16.114 l’any 2017 a 27.198 l’any 2018. La tendència dels darrers cinc anys ha estat marcadament ascendent, ja que el 2014 el jaciment va rebre 8.987 visitants, deixant una diferència positiva del 200%. La posada en marxa del centre d’interpretació del jaciment i de la prehistòria menorquina ha estat determinant en aquesta evolució.

Naveta des Tudons

El 2018 va experimentar un descens respecte a l’any anterior, que s’ha de relacionar amb dues circumstàncies concretes. D’una banda, les obres realitzades en el tram de carretera Ciutadella-Ferreries, que van provocar, de forma inevitable, que l’accés al monument fos menys visible. D’altra, s’ha de tenir en compte també l’acte vandàlic sofert per aquest monument el març de l’any passat, que va obligar a endarrerir-ne l’obertura al públic. Així, mentre que el nombre de visitants el 2017 va ser de 44.449 persones, el 2018 se’n van comptabilitzar 33.708.

Torre de Fornells i Fort Marlborough

Pel que fa a la Torre de Fornells i al Fort Marlborough, els altres dos espais patrimonials on es porta un control exhaustiu de les visites des de la Fundació de Foment del Turisme de Menorca, el nombre de visitants es manté més estable des del 2014, amb algunes petites fluctuacions d’un any a l’altre.

Museu de Menorca

Tot i que entre 2014 i 2018 les visites al Museu de Menorca es mantenen més o menys estables amb algunes fluctuacions interanuals, val la pena destacar que els 20.331 visitants de 2018 corresponen només a la segona meitat de l’any, ja que el Museu va reobrir les portes el juliol, després de la renovació total del muntatge expositiu. Per tant, després de la seva reobertura i en només mig any, el museu ha assolit el nombre de visitants que normalment rebia al llarg de tot un any.

Una dada a tenir en compte és que mentre que entre 2011 i 2014 el percentatge de visitants menorquins del museu oscil·lava entre un 2% i un 7%, el 2018 han representat un 42% del total. Aquest creixement és conseqüència dels esforços invertits a atreure el públic local.

 

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa