Apostam per la democratització profunda del Consell Escolar

Presentam 18 esmenes a un projecte de llei perquè aquest es converteixi en el veritable parlament educatiu de les Illes Balears

20/02/2019
Reunió de la Comissió Permanent del CEIB. Reunió de la Comissió Permanent del CEIB.

Des de Més per Menorca volem que el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es democratitzi i es reforci i apostam perquè aquest es converteixi en el veritable parlament educatiu de les Illes Balears.

Per aquest motiu, hem presentat 18 esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei de Consells Escolars. Les més importants proposen:

  1. Un increment dels representants de pares i mares, que passarien de 7 a 10 membres.

  2. Un increment en els representats dels alumnes, que passarien de 3 a 5. A més, els representants dels alumnes haurien de ser representants d'associacions d'estudiants presents als centres educatius, proposats pel Consell de la Joventut. Els representants podrien ser també d'ensenyament universitari, com succeeix al Consell Escolar de l'Estat. En aquest sentit, creiem que cal combatre el problema endèmic de manca d'estudiants al CEIB.

  3. Facilitats per a la participació de pares i alumnes: es proposta que les reunions es facin fora de l'horari lectiu i laboral i que els representats d'Eivissa, Menorca i Formentera puguin participar tots els efectes telemàticament. En la mateixa línia, els centres i el professorat tindrien el deure de facilitar la participació dels estudiants, adaptant la càrrega lectiva, els horaris d'exàmens i el calendari de lliurament de treballs a la tasca representativa encomanada als estudiants.

  4. S'inclourien representants del Col·legi de Docents, de l'ensenyament de persones adultes, del Consell Econòmic i Social, de l'educació no formal i dels serveis socials comunitaris.

  5. No seria necessari que les entitats representades fossin d'àmbit d'Illes Balears, sinó que podrien ser d'àmbit insular.

  6. L'elecció del president i vicepresident es faria per majoria simple al plenari del CEIB entre persones que es presentin a una convocatòria pública.

  7. El President del Consell Escolar tindria la consideració d'alt càrrec del Govern, a tots els efectes, amb la qual cosa se'l reforçaria com a representant de la comunitat educativa davant del Govern.

Etiquetes

Notícies relacionades

Negociam amb el Govern la millora de les pràctiques del professorat que aprova oposicions

Continuen les reunions entre els menorquinistes i l’Executiu per tal d’arribar a acords sobre el nou projecte de llei educativa

Més per Menorca considera ‘poc ètic’ que una diputada passi a ser síndica de comptes

Els ecosobiranistes no se sumen al pacte entre el Govern i el PP que farà possible la incorporació de la ‘popular’ Maria Antònia García a aquest organisme