Satisfacció per la inclusió de les esmenes en equitat 0-3 anys al Pressupost 2019

El paquet de propostes presentades per Més per Menorca als pressupostos de la CAIB 2019 s’han aprovat, per la qual cosa s’impulsa la millora de l’escolarització primerenca amb un total de 7,5 milions.

19/12/2018
Forta inversió en Educació 0-3 anys. Forta inversió en Educació 0-3 anys.

L’aprovació de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Més per Menorca als Pressupostos de la CAIB 2019 representen un avanç important de cara a la normalització i suport públic de l’escolarització i equitat en l’etapa de 0-3 anys.

El paquet de propostes permetran donar un important impuls a una etapa que malgrat la regulació i la normativa existents, no comptava amb el suport suficient de l'administració educativa per garantir l'accés de totes les famílies amb infants, independentment de quina sigui la seva situació socioeconòmica. Ara, via pressupostos, comptarà amb uns ajuts de vital importància per a un millor finançament per avançar cap a una educació universal, pública i gratuïta als 0-3 anys.

El conseller d’Educació del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha expressat la satisfacció pel que significa aquest nou paquet de mesures per a l’equitat de 0-3 anys, “perquè a la fi el Govern assumeix les reivindicacions del col·lectiu 0-3”. També ha dit que “cal felicitar el col·lectiu 0-3 anys per la seva perseverança, i la Comissió Tècnica 0-3 per haver fet en un temps rècord propostes concretes que permeten avançar cap a l'equitat”.

Les esmenes de Més per Menorca aprovades al Parlament per al Pressupost 2019 són una iniciativa pionera que neix a Menorca de cara a l’etapa de 0-3 anys amb una gran feina del sector educatiu de l’illa, “on també cal destacar la capacitat de posar-nos d’acord entre les institucions per fer-ho possible”, ha afegit el conseller Maria.

Altrament, Miquel Àngel Maria ha apuntat que “des de Més per Menorca mantenim el compromís perquè els avenços en aquesta etapa d’escolarització primerenca no s’aturin aquí, per la qual cosa seguirem fent feina per consolidar l’equitat de 0-3 anys”

Quant a les esmenes aprovades, aquestes, contenen les següents mesures per un import total de 7.500.000 euros

  • 630.000 euros per ajuts individuals de menjador als centre públics
  • 270.000 euros per ajuts individuals de menjador als centres privats.
  • 900.000 euros per ajuts en l’escolarització als centres públics.
  • 399.168 euros en l’escolarització als centres privats.
  • 850.000 euros per a l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP) + 18 efectius
  • 1.000.000 d’euros per a la creació de places.
  • 2.800.000 euros per al sosteniment (6.000 per aula)
  • 325.000 euros per a la regularització i reconversió de guarderies en Escoletes infantils.
     

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres