Donarem suport als pressupostos del Govern si s’inverteixen 1000 milions en Educació

Volem que l'etapa educativa 0-3 sigui una prioritat en els comptes per al 2019

05/09/2018

MÉS per Menorca condicionam el suport al sostre de despesa dels pressupostos per al 2019 a que es compleixin els ‘Acords per Menorca’ signats amb el Govern.  Una de les demandes principals que feim és que s’inverteixin 1000 milions en Educació. És a dir, que s’incrementi el pressupost en 65 milions, ja que el 2018 va ser de 935 milions d’euros.

Farem valer el nostre grup parlamentari per demanar també que els pressupostos per al 2019 ajudin a donar compliment a la moció i PNL aprovada pel Parlament sobre l’Educació 0-3, ja que una de les lluites que abanderam és la de dignificar al màxim aquesta etapa educativa. Volem més ajudes de menjador, d’escolarització i de sosteniment d’escoles infantils. En aquest sentit, MÉS per Menorca –en línia amb la Comissió que s’encarrega d’estudiar les mesures per a millorar l’etapa 0-3- exigeix una partida per ajudar les ‘guarderies’ a adaptar-se i convertir-se en ‘escoletes’.

Val a dir que tots aquests temes ja han estat plantejats per MÉS per Menorca al Govern Armengol, que ha mostrat una bona predisposició.

En Educació, també demanam: millorar els recursos en atenció a la diversitat; apostar i ampliar l’oferta de Formació Professional; i ajudar a les escoles de música de titularitat municipal.

Etiquetes

Notícies relacionades

Eixigim que AENA respecti el Parlament i construeixi una nova torre de control

Consideram que també cal escoltar els sindicats quan afirmen que no hi ha temps material per formar els professionals i complir el termini d’entrada en funcionament de manera segura de la torre de control remot