104.215 euros per a la millora del vial d’accés a s’Arenal d’en Castell

La inversió és a través d’un conveni entre el Consell Insular i l’Ajuntament des Mercadal, finançant cada part la meitat del cost de les obres.

18/07/2018
Entrada a la Urbanització de S'Arenal i Coves Noves Entrada a la Urbanització de S'Arenal i Coves Noves

El Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des Mercadal invertiran un total de 104.215 euros per a la reforma i millora del paviment del vial d’accés a la urbanització de s’Arenal d’en Castell i Coves Noves. Les obres seran costejades a parts iguals entre les dues administracions. A tal efecte, i per dur a terme les obres ambdues admisntracions signaran un conveni de col·laboració.

Es tracta, concretament, del tram de vial municipal que enllaça la carretera Me-9 amb la urbanització d’aquesta zona turística, anomenat carrer de la Marina.

Les actuacions previstes en aquest conveni de col·laboració tenen l'objectiu de millorar la seguretat i comoditat de circulació, el qual necessita una millora superficial i de reforç del ferm. Aquest tram de vial municipal està inclòs, des de l’any 2010, dins el conveni de conservació de carreteres i camins municipals. Tanmateix, l’actuació que ara es planteja excedeix de l’objecte d’aquest conveni de conservació, per la qual cosa es procedeix a la signatura d’un nou acord per a l’execució de la rehabilitació.

Les obres seran executades per l’Ajuntament des Mercadal amb un import de 104.214,75€, i el Consell Insular de Menorca aportarà 52.107,37€ en concepte del 50% del finançament de les obres.

Amb aquest conveni per a la millora del vial d’accés a la urbanització turística Arenal d’en Castell, el Departament de Mobilitat, que dirigeix Miquel Preto, segueix treballant per a la conservació i millora de la xarxa de carreteres, no tan sols de les carreteres de la seva titularitat sinó també de les carreteres i camins municipals.

 

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa