El Govern apostarà per una major integració a la ESO dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge

Més per Menorca ha aconseguit que s'aprovi una proposta per donar major autonomia als centres per organitzar programes com el PMAR i PRAQ

25/05/2018

Més per Menorca ha presentat una Proposició No de Llei per donar major autonomia als centres de secundària a l'hora d'organitzar els programes específics de suport als alumnes amb dificultats d'aprentatge (PMAR a 2n i 3r d'ESO i PRAQ a 4t).

Actualment, la normativa autonòmica estableix que aquests programes s'han de traduir en la creació d'un grup específic per a aquests alumnes, que només fan amb la resta assignatures com l'educació física o la música. Paradoxalment, la LOMCE no estableix que els PMAR s’hagin d'organitzar de forma segregada, sinó que és una normativa autonòmica la que ho estableix.

Molts professors assenyalen que aquesta segregació afecta a elements importants del procés educatiu com el creixement personal, l'autoestima o l'adequada socialització.

Com a alternativa, alguns centres demanen poder experimentar amb l'organització dels PMAR de forma molt més integradora, de manera que els recursos humans addicionals que reben els centres amb aquests programes es puguin gestionar lliurement per part del centre. Així, es podria fer feina d’una manera alternativa: amb un patró en el qual l'alumne amb dificultats està essencialment integrat en el seu grup, rebent un refoç suplementari per part del professorat addicional.

És per aquest motiu que Més per Menorca ha presentat una PNL en aquest sentit. No es pretén obligar als centres a fer-ho d'una manera o una atra, sinó simplement dotar-los de major autonomia perquè puguin treballar de forma més lliure a favor d'una educació més inclusiva.

Després de ser acceptades les transaccions de diversos grups parlamentaris, l'acord és el següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:

1. Revisar la regulació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de  forma que els centres puguin optar per organitzar-los de forma integrada, és a dir no impartits en un  grup específic sinó dins dels grups ordinaris, sense que això vagi en perjudici de la quota de  professorat que s’estableixi per a l’atenció a aquests programes.

2. Avaluar, en finalitzar el curs 2018-19, si l'assignació horària prevista pels PRAQ ha estat  suficient per assolir els objectius del programa.

 

 

Etiquetes

Notícies relacionades

La Llei Reserva de Biosfera que aprovarà el Parlament serà la mateixa que va sortir del Consell

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest mateix estiu

Més per Menorca aconsegueix 50.000 euros ‘extra’ per a la Cambra de Comerç

Els menorquinistes seguiran negociant per agilitzar l’arribada de la subvenció a la entitat, fundada el 1906