Comença la recollida porta a porta a Maó i Es Castell

El servei es començarà a implantar de forma progressiva dia 1 de juliol

12/06/2022

 

Els nous contractes de recollida de residus ja són més a prop d’iniciar-se. Després del llarg procés de licitació, i de les successives meses de contractació on s’han revisat la documentació administrativa, tècnica i econòmica de les diverses ofertes presentades, ja hi ha proposta d’adjudicació definitiva per als serveis de recollida porta a porta de Maó i Es Castell, i per a la recollida separada de residus de la resta de municipis.

El procés administratiu d'adjudicació dona pas ara a la formalització dels contractes, que està prevista per a aquest mes de juny perquè els respectius serveis puguin iniciar-se dia 1 de juliol. A partir d'aquell moment començarà la progressiva implementació tant del porta a porta com de la recollida separada. Ambdós serveis estarien plenament operatius cap a finals del 2022.

Recollida porta a porta Maó i Es Castell

El Servei públic de recollida de residus als municipis de Maó i Es Castell preveu la recollida separada de cinc fraccions, concretament les de paper-cartó, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i resta, mitjançant un sistema de recollida porta a porta. Aquest contracte està dividit en lots.

El lot principal correspon al servei de recollida de residus, i la proposta d’adjudicació definitiva recau en l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, per un import de 24.767.334,56 € més IVA, per als 8 anys de contracte previstos.

Un altre lot engloba les campanyes de comunicació i informació a la ciutadania, on l’oferta millor valorada és la de l’empresa GRAM ILLES BALEARS 21 per un import de 356.400,00 € més IVA, per als 8 anys de contracte previstos.

El darrer lot es destina a la qualitat i control del servei de recollida, en què l’oferta de l’empresa SM SISTEMAS MEDIOMABIENTALES és la millor valorada, per un import de 466.629,52 € més IVA, per als 8 anys de contracte previstos.

Les prestacions que inclou el contracte globalment són la recollida porta a porta de les cinc fraccions als usuaris domèstics, als usuaris comercials i als usuaris industrials, així com la recollida de les cinc fraccions mitjançant àrees d’aportació tancades, la recollida de residus voluminosos, la recollida de la fracció vegetal, un repàs de rutes, el subministrament, rentat i manteniment dels elements de contenció, la construcció de les àrees d’aportació tancades, les campanyes de comunicació i informació i el seguiment i control de qualitat del servei de recollida.

Les empreses disposen d’un període d’adaptació i preparació del servei per a la implantació progressiva del nou sistema de recollida dels residus, de forma que es pugui dur a terme la campanya informativa a la població i disposar de tots els recursos materials necessaris, com els cubells per a la matèria orgànica i per a la resta de residus.

Recollida separada a la resta de municipis

El servei públic de recollida de residus de les fraccions paper-cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís preveu la recollida separada d’aquestes quatre fraccions mitjançant un sistema de recollida amb contenidors a la via pública. Aquest contracte està dividit en lots.

El lot principal correspon al servei de recollida de residus, i la proposta d’adjudicació definitiva recau en l’empresa UTE URBASER – JUAN MORA, per un import de 3.998969,30 € més IVA, per als per als 2 anys de contracte previstos inicialment.

Un altre lot engloba les campanyes de comunicació i informació a la ciutadania, on l’oferta millor valorada és la de l’empresa GRAM ILLES BALEARS 21 per un import de 39.172,71 € més IVA, per als per als 2 anys de contracte previstos inicialment.

El darrer lot es destina a la qualitat i control del servei de recollida, en què l’oferta de l’empresa GRAM ILLES BALEARS 21 és la millor valorada, per un import de 100.575,03 € més IVA, per als per als 2 anys de contracte previstos inicialment.

Les prestacions que inclou el contracte globalment són la recollida mitjançant contenidors a la via pública de paper-cartó, vidre i envasos lleugers als usuaris domèstics, la recollida de matèria orgànica dels usuaris domèstics a les deixalleries, la recollida porta a porta de paper-cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica als usuaris comercials i als usuaris industrials, un repàs de rutes, el subministrament, rentat i manteniment dels elements de contenció, les campanyes de comunicació i informació i el seguiment i control de qualitat del servei de recollida.

Les empreses disposen d’un període d’adaptació i preparació del servei per a la implantació progressiva de les millores en la recollida dels residus, de forma que es pugui dur a terme la campanya informativa a la població i disposar de tots els recursos materials necessaris, com els diversos elements de contenció necessaris.

Dimensionament recollida porta a porta 6 municipis

Al mateix temps, es troba en curs la contractació de la documentació necessària per al dimensionament del servei de recollida separada de residus, mitjançant un sistema porta a porta, en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís.

Aquest servei es troba en procés d’adjudicació a l’empresa EGUESAN ENERGY per un import de 25.715,78 € més IVA.

Notícies relacionades

Més per Menorca avisa que el pressupost del Consell desmantella el departament d’Habitatge

Els menorquinistes demanen que Vilafranca no retalli un 60% del pressupost en Habitatge

El pressupost del Consell no dóna resposta a les necessitats dels menorquins i menorquines

Elimina la gratuïtat del transport públic i fomenta la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit