Més per Menorca expressa la seva satisfacció per la propera aprovació de la Llei Reserva de

La Llei Menorca Reserva de Biosfera serà aprovada sense cap modificació significativa

19/04/2022

Després de la crisi oberta arran de la desconvocatòria del plenari en què havia d'aprovar-se la proposta de Llei Menorca Reserva de Biosfera, la convocatòria d'una nova sessió plenària i el manteniment del redactat de la proposició de llei sense modificacions substancials ha permès recompondre el govern progressista del Consell Insular.

El partit menorquinista es mostra satisfet pel fet que la proposició de llei arribi a plenari amb tot el seu contingut, sense retallades, amb només unes modificacions mínimes del redactat i amb tot el contingut jurídic íntegre.

Així mateix, els ecosobiranistes consideren molt positiu que s'hagi desestimat el contingut de la 'Nota jurídica urgent' del GOIB que va quedar demostrat que es basava en versions desfasades de la proposició de llei i que era de caràcter eminentment polític. Pel que fa a l'informe del Ministeri de Transició Ecològica, com Més per Menorca ja havia acceptat des de bon principi, s'han incorporat les recomanacions que clarificaven alguns aspectes del text.


En aquest sentit, és cabdal el manteniment íntegre del títol competencial així com de l'articulat que faculta al Consell Insular a dur a terme una gestió diferenciada per a Menorca, per a millorar la vida de les menorquines i els menorquins amb un model de referència en sostenibilitat.

Notícies relacionades

El nombre d'usuaris a les platges de Menorca segueix incrementant-se anualment

També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa