Inaugurada la nova planta de tractament de residus de Milà

Les noves instal·lacions de tractament mecànic-biològic, úniques a l’illa, processen els residus generats a Menorca tenint en compte l’estacionalitat, i recuperen per al seu reciclatge més del 70% de la fracció resta i del 90% d'envasos lleugers

07/04/2022

L'Àrea de Gestió de Residus de Milà compta ja amb la nova planta de tractament mecànic-biològic per a la gestió i la valorització de residus, que ha estat inaugurada avui dia 16 d'abril després de finalitzar les obres de millora dutes a terme per la UTE Es Milà, concessionària formada per PreZero España i Adalmo, i per diverses empreses locals.

La nova planta de tractament del Consorci de Residus i Energia de Menorca permetrà gestionar els residus generats a Menorca, tant en temporada baixa com en temporada alta.

La finalització del projecte de millora de la planta, que ha suposat la inversió de més de 20 milions d’euros (IVA inclòs) permetrà optimitzar el tractament específic de la matèria orgànica i perfeccionar la separació dels diferents materials presents a les cinc fraccions de residus, per al seu reciclatge posterior, de manera que es minimitzin les quantitats de rebuig que es destinin a l’abocador.

L'acte inaugural de la planta de Milà

L’acte d’inauguració de la planta l’ha encapçalat la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, acompanyada del conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i president del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Josep Juaneda i del director insular de Medi Ambient, Esteve Barceló.

En representació del Govern de les Illes Balears, han assistit el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir; el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó i el president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Antoni Alorda, els quals han estat directament involucrats en la tramitació d’aquestes instal·lacions.

Han estat acompanyats de diversos representants del concessionari, entre els quals Rafael San Martín, cap de Clients Públics de PreZero España, i Juan Alba, director general d’Adalmo. De la mateixa manera, han assistit a l’acte diversos batles i batlesses dels municipis menorquins, així com regidors i regidores que formen part de la Junta de Govern del Consorci.

La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha assenyalat que “apostar per la sostenibilitat i treballar per mitigar els efectes del canvi climàtic passa per una millora en la gestió dels residus. La renovació de la planta de residus de Milà que inauguram avui és una passa més per assolir aquesta fita i permetrà que Menorca estigui a l'avantguarda en aquesta matèria. Ens queda encara molt camí per recórrer, però són iniciatives com aquestes que ens fan avançar cap a una societat més compromesa amb el seu entorn i el medi ambient. Una societat que aposta pel seu futur”.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i president del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Josep Juaneda, ha afegit que “en la línia del canvi de model en la gestió de residus que s’està impulsant a Menorca, disposar d’aquestes instal·lacions permetrà culminar la tasca en la separació de residus que comença a casa i que acaba amb la recuperació, el reciclatge i la valorització de materials per reduir al mínim els residus que acabin a l’abocador”.

“Es tracta d’una passa més perquè les Illes Balears, i en aquest cas concret, Menorca, continuïn avançant cap a una economia circular apostant per un millor triatge, i per tant per un reciclatge de qualitat, disminuint els residus que acaben a l'abocador”, ha assegurat el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, qui ha volgut donar l’enhorabona al Consorci de Residus i Energia de Menorca per haver iniciat aquest camí en la línia de la Llei de Residus de les Illes Balears i del Pla director de residus no perillosos de Menorca.

Per la seva part, el cap de Clients Públics de PreZero España, Rafael San Martín, ha destacat que “la nova construcció duplica la superfície del complex i incorpora nova maquinària i tecnologia per millorar el tractament de residus, amb l’objectiu de convertir l’illa de Menorca en un referent en la gestió de residus”. I ha afegit: “L’economia circular és el model cap al que volem avançar, i requereix el compromís de tots els actors implicats: administració, sector privat i ciutadania”, ha indicat Rafael San Martín.

Les instal·lacions de la nova planta

Les noves instal·lacions de la planta de tractament mecànic-biològic inaugurades avui al complex de Milà garanteixen la consecució dels objectius de tractament fixats al Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025), que s'integra en el marc de gestió de residus de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i de la Directiva (UE) 2018/851 de residus.

A més de la nova planta de tractament mecànic-biològic, que gestiona les fraccions de resta, paper i cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica, l'Àrea de Gestió de Residus de Milà compta amb un forn incinerador per a l'eliminació controlada de residus; una planta de tractament de lixiviats, les cel·les de dipòsit controlat de residus, i un aula ambiental per a formació i divulgació destinada a apropar la cura del medi ambient a tots els grups d’interès involucrats: empreses, associacions, sector educatiu, grups d’investigació i la ciutadania en general.

Inici i finalització de les obres de construcció

Les obres de construcció de la nova planta, iniciades el gener de 2019, han suposat la demolició gairebé total de les existents per tal d'implantar la línia mixta de tractament independent de la fracció d'envasos lleugers i de la fracció resta.

A finals d’agost de 2020 es van iniciar les proves de funcionament de la planta de tractament de residus, amb la finalitat d’ajustar les instal·lacions per assolir els objectius de rendiment establerts.

Restaven pendents d’executar les anomenades naus 6 i 9, vinculades a la recepció i compostatge de la matèria orgànica, que han estat objecte d’una modificació de projecte per aconseguir una rehabilitació integral de les esmentades naus. A dia d’avui aquestes obres han finalitzat.

El pressupost global d’aquesta instal·lació és de 16.674.284,32 € (sense IVA) / 20.175.884,03 € (amb IVA), inversió contemplada a l’actual concessió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà i prevista al Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca aprovat definitivament el mes de juny de 2020.

Processament a la planta de tractament mecànic-biològic

Concretament, la planta de tractament mecànic-biològic permet el processament de 50.000 tones anuals de fracció resta (35 tones per hora), de les quals s’aconsegueix recuperar més del 70% del material per al seu reciclatge o valorització. Quant a la fracció d’envasos lleugers, la planta processa més de 4.000 tones anuals, i aconsegueix recuperar el 90% d'aquest residu per al seu posterior reciclatge.

El disseny de la instal·lació preveu, per tant, uns rendiments que redueixin al 30% el rebuig destinat a l’abocador en el cas de tractar fracció resta (residus mesclats), i al 10% en el cas de tractar envasos lleugers. De forma detallada, les capacitats i rendiments de la nova planta són els següents:

Tot i les dades previstes, durant el primer any de funcionament (2021) s’ha aconseguit millorar el rendiment respecte els paràmetres de disseny, de forma que només ha anat a l'abocador aproximadament un 26% del residu que ha entrat a planta, en comptes del 30% inicialment calculat.

Aquestes instal·lacions estan formades per la zona de recepció i alimentació, una zona de separació segons mida, densitat, color i composició, l'àrea d'estabilització i afinat de la matèria orgànica, i la de premsat per a la generació de bales de les diferents tipologies de residus recuperats per enviar a valorització, tal com es pot veure a la figura següent:

El resultat final d’aquesta instal·lació és la valorització i/o preparació per al reciclatge dels següents tipus de residus:

- Bioestabilitzat
- Compost
- Plàstic natural.
- Plàstic color.
- PET.
- Film.
- Plàstic mescla.
- Envasos metàl·lics.
- Alumini.
- Tetrabrics.
- Vidre.
- Paper - cartó.

A més, un altre dels trets distintius de la nova planta és que es contempla la possible recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), que incidiria en la reducció del percentatge de rebuig destinat a l'abocador.

Notícies relacionades

El nombre d'usuaris a les platges de Menorca segueix incrementant-se anualment

També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa