Josep Juaneda presenta l'esborrany definitiu de l'avantprojecte de la Llei Reserva de Biosfera

Juaneda: "Aquesta llei serà el marc normatiu que permetrà que totes les polítiques dutes a terme a Menorca siguin coherents amb el model a seguir com a Reserva de Biosfera que som”

15/03/2022

El Consell Insular de Menorca treballa per a dur a aprovació l’esborrany de l’avantprojecte de Llei de Menorca Reserva de Biosfera al ple de la corporació, el pròxim 11 d’abril, i donar així inici a la iniciativa legislativa amb la qual el Consell Insular elevarà al Parlament de les Illes Balears aquesta proposició de Llei.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha manifestat que ‘l'esborrany d'avantprojecte de Llei Menorca Reserva de Biosfera és el resultat d'un procés de debat en el qual s'han posat damunt la taula diferents punts de vista, no serà la llei de ningú i ho serà de tothom alhora, ja que tots hem hagut de cedir i renunciar a aspectes que ens resulten importants’. Per altra banda, ha afegit que ‘aquesta llei serà el marc normatiu que permetrà que totes les polítiques dutes a terme a Menorca siguin coherents amb el model a seguir com a Reserva de Biosfera que som’.

Entre els canvis que s’han fet en aquesta darrera versió destaquen, per una banda, la inclusió d’una disposició addicional que estableix l'elaboració d’un pla d’eficiència administrativa. Una proposta que ha estat incorporada a partir de les aportacions fetes per part dels partits polítics que estan a l’oposició i de les patronals. La disposició estableix que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la present llei, el Ple del Consell Insular de Menorca aprovarà un pla de simplificació i eficiència administrativa dirigit a la millora dels processos i dels procediments que tenen incidència en la gestió de la Reserva de Biosfera, el qual preveurà mesures d’aplicació a la mateixa administració insular així com recomanacions quan afecti altres institucions, administracions i actors econòmics i socials.

Per altra banda, a partir de les aportacions fetes per part d’entitats, s’ha considerat l’oportunitat d’incloure un Títol en el qual es crea l’Autoritat Consultiva amb l’objectiu de garantir la bona administració de Menorca en tant que reserva de la biosfera, un òrgan permanent de consulta i assessorament al Consell Insular de Menorca i en l’administració de Menorca en tant que reserva de la biosfera. Aquest òrgan estarà integrat per set persones amb reconeixement cientificotècnic específic, i els seus dictàmens d’aquest òrgan seran preceptius i no vinculants.

A partir d’ara, i fins a la celebració del Ple del Consell Insular del dia 11 d’abril, s’ha d’acabar de completar l’expedient administratiu, i també està previst celebrar una reunió amb el Consell Social de la Reserva de Biosfera i una altra amb el Consell Científic, per analitzar l’esborrany definitiu de la norma abans que comenci el tràmit Parlamentari. Recordem que ambdós són els principals òrgans de participació de què disposa l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Finalitza, així, el procés que es va iniciar el 4 de desembre de 2019, moment en el qual es va obrir un període de consulta pública prèvia d’avantprojecte de proposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera, obert a tota la ciutadania i actors socials i econòmics de Menorca, a partir del qual es van rebre un total de 42 aportacions.

A partir del 25 de juny de 2021 es va obrir un segon període de consulta pública, en el qual ja es va publicar un primer esborrany d’aquest avantprojecte de proposició de Llei, en el qual es van rebre un total de 16 aportacions addicionals.

A partir d’aquesta data es va obrir un procés de diàleg entre els diferents partits polítics amb representació al Consell Insular de Menorca, també amb totes les entitats que formen part del Consell Social de l’Agència Reserva de Biosfera, i altres entitats que han sol·licitat al Consell reunions per tractar aspectes de la Llei. De la mateixa manera, des del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera ha treballat amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.

Cal recordar que la Llei pretén establir un marc jurídic perquè l’illa de Menorca pugui donar l’impuls necessari a la nominació, i fer més efectives les polítiques i actuacions per tal d’avançar en el compromís de l’illa cap al desenvolupament sostenible, que la sostenibilitat es consideri en totes les polítiques, per tal que assegurem en el llarg termini també el progrés i el benestar de la població de l’illa. La proposta de Llei, per tant, pretén contribuir a resoldre les mancances i els problemes detectats, satisfer necessitats de regulació i de gestió, per tal que l’illa es pugui gestionar des d’una òptica diferenciada pel fet de ser Reserva de Biosfera.

Notícies relacionades

Avançam en el traspàs de competències en Recursos Hídrics al Consell Insular de Menorca

Primers objectius: coordinació i traspàs de la gestió de torrents, creació d'una oficina insular d'aigua i inclusió dels consells insulars als estatuts d'ABAQUA

El Consell restaura la Torre de Rambla amb fons de l'ITS

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat detenir el procés de degradació, consolidar-ne els elements estructurals, a fi d'evitar que es perdin alguns elements constructius

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit