El Consorci treu una nova licitació per a la recollida de residus porta a porta a Maó i Es Castell

Aquesta licitació també inclou el material per a la recollida separada de la resta de municipis

10/03/2022

El Consorci continua fent passes cap al nou model de gestió de residus previst a Menorca amb la publicació d’una nova licitació per a la contractació de serveis per al porta a porta i la recollida separada. Per una banda, es licita el subministrament de contenidors i de les àrees d'aportació del porta a porta de Maó i Es Castell. Per l'altra, el subministrament de contenidors per a la recollida separada a la resta de municipis de l'illa.

Els lots corresponents als diversos tipus de contenidors, cubells i àrees d’aportació havien quedat deserts en les respectives licitacions anteriors. Ara, la nova licitació permet poder seguir amb el procés d’adjudicació i posada en servei dels nous contractes de recollida de residus.

La licitació facilitarà els mitjans necessaris per apropar-nos als objectius de recollida separada i la implantació del nou sistema porta a porta, previstos en el Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (2019-2025).

Aquesta nova licitació es divideix en 4 lots:

Porta a porta a Maó i Es Castell

Lot 1. Contenidors per al servei de recollida porta a porta de Maó i Es Castell: Cubells domèstics per a la matèria orgànica, cubells domèstics multi producte per treure a la via pública les diferents fraccions i contenidors de càrrega posterior per als usuaris comercials i industrials. Això, per un import de sortida de 796.186,66 € més IVA, amb una durada prevista de 5 anys.

Lot 2. Àrees d’aportació per a zones amb habitatges disseminats per al servei de recollida porta a porta de Maó i Es Castell, per un import de sortida de 330.154,65 € més IVA, amb una durada prevista de 5 anys.

Recollida separada a la resta de municipis

Lot 3. Subministrament de contenidors de càrrega superior de tipus iglú i que s'ubicaran a la via pública per al servei de recollida separada dels municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís, per un import de sortida de 228.960,40 € més IVA, amb una durada prevista de 2 anys.

Lot 4. Contenidors de càrrega posterior per a usuaris comercials i industrials per al servei de recollida separada dels municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís, per un import de sortida de 272.010,14 € més IVA, amb una durada prevista de 2 anys.

Les licitacions es troben publicades a la plataforma de contractació del sector públic i el termini de presentació d’ofertes finalitza el proper dilluns 4 d’abril.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JMrkxZevLFyrz3GQd5r6SQ%3D%3D

El porta a porta també a la resta de l'illa

La implantació de la recollida de residus porta a porta no només es preveu a Maó i Es Castell. En el futur, tots els municipis de l'illa comptaran amb aquest mateix sistema unificat. Amb aquesta finalitat, el Consorci ja va licitar els estudis de dimensionament d'aquests serveis de recollida porta a porta a Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís.

Aquest servei es troba actualment en fase d’adjudicació a l’empresa EGUESAN ENERGY per un import de 25.715,78 € més IVA.

Notícies relacionades

Comença la recollida porta a porta a Maó i Es Castell

El servei es començarà a implantar de forma progressiva dia 1 de juliol

El Consell ajuda als joves en l'adquisició d'aparells, permisos de conducció i formació

S’incrementa en un 100% l’ajut destinat a l’obtenció de permisos de conducció, amb l’objectiu d’impulsar l’obtenció de permisos professionals