Més per Menorca puntualitza les afirmacions d’ASHOME

Hem negociat amb el Govern de les Illes Balears el decret llei de modificació de la Llei Turística, i el redactat concret de la disposició, que ha fet possible una moratòria que paralitza la creació de noves places turístiques

15/02/2022

En un comunicat d’ASHOME publicat al Diari Menorca el passat 14 de febrer, la patronal hotelera fa una sèrie d’afirmacions que des de Més per Menorca consideram oportú puntualitzar.

Més per Menorca ha negociat amb el Govern de les Illes Balears el decret llei de modificació de la Llei Turística, i el redactat concret de la disposició, que ha fet possible una moratòria que paralitza la creació de noves places turístiques al llarg dels propers quatre anys, un temps que permetrà l’elaboració d’una borsa de places basada en la càrrega turística que pot suportar l’illa.

En primer lloc, és erroni afirmar que s’ha aprovat una “suspensió de l’activitat” quan simplement s’ha adoptat una suspensió temporal d’inici de noves activitats. És a dir, aquesta moratòria no tindrà cap afectació sobre aquells establiments i aquelles empreses que ja realitzen activitats turístiques i, per tant, tampoc sobre els llocs de treball que hi estan vinculats. Senzillament s’impedeix  que es puguin obrir nous establiments o comercialitzar noves places turístiques en forma de lloguer vacacional.

En segon lloc, un altre dels arguments que utilitza la patronal és que, textualment, “Menorca tiene que ordenar y gestionar lo turístico y lo residencial”, i que “no es lo mismo establecer un límite de crecimiento (...) que una suspensión de la actividad”. Tenim clar que el que cal, precisament, és ordenar el turisme, i per aquest motiu defensa la necessitat de crear una borsa de places turístiques que permeti gestionar l’oferta turística amb paràmetres de qualitat, o fins i tot permeti decréixer amortitzant les places obsoletes. 

En aquest sentit, la moratòria era absolutament necessària per evitar que es generés un efecte crida o es produïssin moviments especulatius, com, per exemple, la presentació massiva de declaracions d’inici d’activitat. Malgrat massa sovint s'ha abusat de la figura del decret llei, la qual cosa hem denunciat, en aquest cas consideram que el seu ús era plenament justificat per assegurar-ne l'efectivitat de forma immediata sense conseqüències indesitjades.

Finalment, l'afirmació d’ASHOME que la suspensió de noves activitats turístiques ha estat “dissenyada des de Mallorca” no és certa. És una afirmació  contradictòria amb la felicitació a Més per Menorca, que el mateix comunicat inclou, per haver "conseguido incorporar su programa electoral a este Decreto Ley" i  errònia perquè el redactat del que afecta Menorca es va decidir a la nostra illa en les negociacions entre el GOIB i Més per Menorca.

En definitiva, des de Més per Menorca reivindicam l’encert d’aquesta moratòria de noves places turístiques a l’illa, ja que permet repensar l’impacte del turisme a Menorca amb l’objectiu de gestionar l’oferta turística amb paràmetres de qualitat i sostenibilitat i amb visió de futur. 

A més, els menorquinistes estam convençuts que en un futur, la pròpia associació hotelera se n’adonarà dels beneficis que comportarà aquest parèntesi de quatre anys a fi d'assolir un major nivell de qualitat i competitivitat que, més prest que tard, redundarà en benefici del sector hoteler i, en general, de tota la societat menorquina.

Notícies relacionades

Més per Menorca celebra la II Jornada sobre Diversificació Econòmica de Menorca

Tot un matí de reflexió entorn als reptes i oportunitats que té Menorca com a conseqüència de les diverses crisis que travessa el món: el canvi climàtic, la pandèmia de la Covid19 i la guerra d'Ucraïna