Josep Juaneda reclama al GOIB que el Consell pugui prendre decisions en torn a la gestió de l'aigua

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera presenta un proposta d’acord al proper ple del Consell Insular de Menorca on també demana establir un repartiment proporcional i equilibrat en funció de la recaptació impositiva que es fa a cada illa

10/02/2022

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, Josep Juaneda, presenta al proper ple de la institució una proposta d’acord per a instar al Parlament de les Illes Balears a modificar, actualitzar i modernitzar la normativa relativa al cànon de sanejament de les Illes Balears.

El primer que demana el conseller titular de Medi Ambient i Reserva de Biosfera és seguir garantint el caràcter finalista d’aquest impost destinat a finançar exclusivament actuacions lligades al cicle integral de l’aigua a les Illes Balears.

En segon lloc, el conseller sol·licita que es realitzin els estudis econòmics pertinents per a garantir la recuperació de costos i aplicar el principi de qui contamina paga.

En tercer lloc, una de les principals demandes que mouen aquesta proposta és establir un repartiment proporcional i equilibrat en funció de la recaptació efectiva a cada illa, i amb la participació activa dels consells insulars en la presa de decisions quant a la seva distribució i priorització en cas necessari.

En quart lloc, es demana assegurar la publicitat i transparència necessària per part del GOIB perquè la ciutadania pugui conèixer amb detall les xifres de recaptació i a quines actuacions es destinen.

Finalment, Juaneda proposa establir un sistema clar, definit i detallat de les matèries susceptibles de ser finançades, independentment de l’administració competent per a executar-les.

Notícies relacionades

El Consell restaura la Torre de Rambla amb fons de l'ITS

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat detenir el procés de degradació, consolidar-ne els elements estructurals, a fi d'evitar que es perdin alguns elements constructius

Avançam en el traspàs de competències en Recursos Hídrics al Consell Insular de Menorca

Primers objectius: coordinació i traspàs de la gestió de torrents, creació d'una oficina insular d'aigua i inclusió dels consells insulars als estatuts d'ABAQUA

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit