El Consell recupera l'ús del tram 1 del Camí de Cavalls i l'adequarà per a l'accés públic

El Consell i el Ministeri de Defensa firmen la seva concessió d'ús, una actuació que farà possible recuperar un tram més del camí així com fer-lo més segur, ja que evitarà que els usuaris hagin de creuar la carretera

07/02/2022

Aquest matí s’ha signat la concessió demanial d'ús a favor del Consell Insular de Menorca d’un vial dins de la propietat anomenada CMT ‘San Isidro’ amb l'objectiu d'oferir un traçat alternatiu segur per al tram 1 del Camí de Cavalls.

Aquesta actuació està pensada davant la necessitat d'oferir una alternativa més segura als usuaris de l'actual traçat del tram 1 del Camí de Cavalls, que en aquesta zona discorre per la Me-3 i posteriorment per la carretera d'accés a Sa Mesquida, ambdues vies estretes i sense vorals, amb un elevat nombre de revolts tancats amb poca visibilitat.

En aquest sentit, l’alternativa proposada implicava la concessió demanial d’un vial de servei que confronta amb el recorregut del Camí de Cavalls, i que discorre per l’interior de la finca ‘San Isidro’, la qual és un bé de domini públic propietat de l’Administració general de l’Estat. 

Gràcies a l’acord assolit, el Consell Insular ha acceptat la concessió demanial gratuïta d’ús privatiu oferta pel Ministeri de Defensa per un termini de 25 anys, prorrogables fins a un màxim de 75.


L'actuació consisteix en fer un tancament amb tanca metàl·lica que delimiti el camí, d'aquesta manera es garanteix la seguretat dels usuaris i evitem que puguin entrar a la zona militar. La llargada del nou vial és de 2.850 metres amb un cost aproximat d'uns 300.000€.

Notícies relacionades

El nombre d'usuaris a les platges de Menorca segueix incrementant-se anualment

També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa