Josep Juaneda demana posar al centre l’autonomia dels joves en la nova Llei de Joventut

El portaveu de Més per Menorca al Consell ha reivindicat al Parlament la promoció de més oportunitats laborals, habitatg digne i assequible i una connectivitat suficient a l'abast del jovent

04/02/2022

El conseller Josep Juaneda, portaveu del grup Més per Menorca al Consell Insular, s’ha traslladat aquest matí al Parlament de les Illes Balears per participar en la Comissió General de Consells Insulars on ha exposat la valoració de la formació ecosobiranista sobre la Llei de Joventut així com les mancances que cal corregir.

Per una banda, Juaneda ha destacat la importància de que aquesta llei dediqui part del seu contingut a la promoció de l’autonomia de les persones joves en el seu inici del propi projecte de vida. “Tenir en compte les necessitats en cada moment que tenen els joves, com ara poden ser tenir un treball per a tot l’any o aconseguir un habitatge digne, és fonamental per a garantir una satisfactòria incorporació a la vida adulta”. Juaneda ha sentenciat que “tenim un gran capital de joves formats que se troben grans dificultats per a iniciar el seu projecte vital a la terra on han nascut, o alguns no obtenen un treball estable, d’altres no poden independitzar-se per manca d’habitatge assequible i d’altres pateixen les limitacions en mobilitat cap a l’exterior”. A més, el portaveu de Més per Menorca ha lamentat que “tot això els obliga a partir i nosaltres perdem un valuós capital humà que hauríem de preservar”.

Per l’altra banda, el conseller ha afirmat que “és imprescindible que aquesta llei, sigui l’eina que garanteixi fomentar la participació activa dels joves en la societat, posant especial atenció en explorar diferents formes, a través de les quals, els joves puguin participar en aquelles decisions que els afecten directament i en tot allò que afecta el futur de la societat”.

Finalment, tenint en compte que aquesta llei preveu que les polítiques de joventut es duguin a terme des d’una perspectiva transversal, Juaneda considera necessari que les administracions públiques de les Illes Balears incorporin aquesta visió de transversalitat a l’hora de dissenyar qualsevol política que pugui afectar  a les persones joves. En aquest sentit, ha dit que “entenem necessàries les eines com les comissions interdepertamentals que es preveuen en aquesta llei, amb l’objectiu que qualsevol dels serveis i/o departaments de totes les administracions promoguin polítiques des de la perspectiva dels i les joves”.


Josep Juaneda també ha sigut crític amb el projecte de llei amb relació a la distribució de les competències. Així ha afirmat que “l’avantprojecte parteix d’una concepció errònia i té com a conseqüència un redactat que no respecta ni l’arquitectura institucional de la comunitat autònoma ni les competències pròpies dels consells insulars”. Aquesta concepció errònia dóna per resultat un text que tracta la competència de joventut com una competència delegada o transferida als Consells Insular i no com una competència pròpia d’aquests, de la qual el GOIB només té la facultat d’establir principis generals i garantir la coordinació, així ho ha defensat el portaveu. Juaneda ha demanat que “la llei tengui un articulat que reguli l’exercici de la competència per part dels consells, que són els qui ostenten la competència segons l’Estatut com a comunitat autònoma que són, i secundàriament regular la potestat del GOIB pel que fa a principis generals i coordinació”.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”